Soep met balletjes

Tijdens het verorberen van een werkelijk verrukkelijk stukje kip, knabbelde ik plots op een hard bolletje. Even dacht ik dat de beenhouwer een botje over het hoofd had gezien, maar helaas. Ik had de vulling uit een van mijn kiezen gesmuld. Welke weet ik niet, ik heb keus te over, ziet u. Beteuterd verkondigde ik de droeve mare a...
4
0
Public

Mannen, vrouwen en mensen

De discussie was of vrouwen evenveel mogelijkheden hadden om de verlichting te bereiken als mannen. Het gesprek werd gesmoord gevoerd, want er was een nieuwe leerling aangenomen door de meester, en de zeven doorwinterde – mannelijke – volgelingen hadden zo hun bedenkingen. De nieuwe adept had een leuk snoetje en jolige borst...
4
4
Public

De bultenaar

'Hou op met klagen,' zei de bultenaar vanonder zijn steen en vroeg toen bedeesd, 'is er volk?' Ik zei, 'nee, kom maar tevoorschijn, er zullen geen kinderen om je huilen.' Hij stond op en klopte het vuil van zijn kleren, een onnodige handeling. Luid snoof hij de avondlucht op en zei, 'er is iemand begraven vandaag.' Ik lachte en ...
7
3
Public

Kermis in de hel

Aan de rand van de beschaving zat een engel op een wolk mistroostig naar de aarde te kijken. Onder hem was het een lawaai van jewelste. Duizend bommen en granaten, gehuil en geroep, hel en duivel. De engel nam twee plukjes wolk en propte ze in zijn oren. Een andere engel kwam aangevlogen. Aangetrokken door het spektakel, dat eve...
3
2
Public

Niets vergeten?

Bijna middernacht. Het wordt stilaan tijd om naar bed te gaan. De journaallus laat weten dat het ministerie van financiën een nieuw witboek heeft uitgegeven. Ik moet al glimlachen. Voor de derde keer heeft de woordvoerder het over het nieuwe lastenbroek. Het blijft grappig. In het donker ga ik de trap op. Met gesloten ogen vind...
6
4
Public

Granvlan

De Granvlan schoof tot bij de stoepaak en begon te grontieren. Nadat de snoopaas bevestigd was werd de vilandrijn van de kattak gebuimd. De Granvlan begon te zivveren. Hola, dat klopte niet... . Peinzend bestudeerde Brier de lijvige handleiding. Hij had er geen idee van of hij het ding op zijn kop hield of niet, maar het gaf hem...
4
2
Public

Housewarming Party

"Zo'n bal is een goed begin," taterde ik enthousiast terwijl ik mijn zus voorging in mijn pas verworven stulpje. Als architecte met enige faam had ze zich eindelijk kunnen vrijmaken om een kijkje te komen nemen. Eigenlijk te laat, ik had de verkoopakte al getekend, maar vertrouwde op mijn eigen oordeel. "De achterbouw heeft een ...
3
0
Public

Nieuwe maandag

Halfacht maandagmorgen. Ik neem mijn zak met werkplunje en lunchpakket ter hand, kijk er naar, weeg hem in mijn hand en keil hem dan in de verste hoek van de gang. Vandaag zal de economie het zonder mij moeten doen. Komt het door het gezeur op de radio vanmorgen, dat we met z'n allen langer zullen moeten werken? Door de statisti...
3
0
Public

Rouwbegeleiding

'Het is een beetje meer,' zegt de verkoopster en kijkt me vragend aan, terwijl haar mond lichtjes getuit staat, klaar om in een instemmende glimlach over te gaan als ik geruststellend ga knikken. Maar ik knik niet en zeg afgemeten, 'honderdvijftig gram graag.' Haar glimlach bevriest, net zoals haar blik. Ze is verbolgen, ik zie ...
6
3
Public