De geroepene,105 de zuster van de zon (slot))

'Lukt het een beetje,' vroeg San aan zijn dochter, toen hij weer naar buiten kwam? Eef keek hem aan van over het oude boek. 'Gaat wel,' vond zij, 'ik kan het lezen maar het lijkt wel geheimtaal,' het loopt mooi maar ik weet niet echt wat er gebeurt in het gedicht. 'Dat is mooie van poëzie,' vond haar vader, 'het is een puzzeltj...

De geroepene,104, Cordoba

'Dat had je nodig,' zei Eva en ademde diep de schone lucht langs de rivier in. 'Je hangt veel te veel over je boeken.' Jean glimlachte voor zich uit, hij probeerde zijn geest te klaren van de stoffige boeken die hij uren had doorgelezen. De wind waaide zachtjes en streek door de haren van Eva. 'Je moet ogen hebben voor je omgevi...

De geroepene 103, de grot

Boismont, besefte dat hij in een grot zat, met heel zijn wezen besefte hij dat en het benauwde hem zo dat hij even twijfelde even of hij naar buiten zou gaan de onweers storm in. Een beklemd gevoel bekroop hem dat sterker werd per adem stoot, hij draaide zich om en probeerde over zijn schouder het duister van de grot te doorgron...

De geroepene 102, een leven voor een leven

Het plensde neer boven Saliente en de monniken sloegen Endymion gade van onder de beschutting van de zuilen gallerij die het kwadraat omsloot. De pij kleefde aan de monnik die nog steeds klagend en beschuldigend vervloekingen de donkere lucht in schreeuwde. De zware regen druppels die weer opspatte waste de restanten van de abt ...

De geroepene 101, een tijd van leven en

San zat even stil en aaide de grote zwarte lobbes naast zich. 'Zo Charley,' sprak hij, 'houd je niet van blauwe vlinders? De grote herder keek hem alleen maar aan met grote trouwe ogen, en legde zijn kop weer op zijn poten toen San uitgesproken was. Met aandacht bestudeerde hij een vlieg die naar zijn zin te dicht bij kwam. 'Tij...

De geroepene 100, de pest en de vlinder

'Ja', zei San ik volg je wel in die gedachtengang' en hij nam een teugje wijn en liet dat even door zijn mond spoelen alvorens het weg te slikken. 'Ik dacht echt,' zei Eefje dat we met die Ebola een soort nieuwe pest hadden binnen gehaald. 'Het kwam uit Afrika,' vulde zij aan en de verplegers hadden daar genezen of behandeld moe...

De geroepene,99, Boismont en de grot

Boismont had een redelijk veilige gevoel, het was al 2 dagen zwaar bewolkt en hij was weg gereden van Endymion, vanuit de nacht die het klooster omringd had, de ochtend in, die zonloos was. Hij was niet bijgelovig maar zijn ervaringen van de afgelopen maanden, hadden hem veranderd en zijn zekerheden waren hem ontnomen. 'Het leve...

De geroepene,98, Cordoba, het licht dat schijnt

Eva, bracht de rollen terug naar de leeszaal waar de olielampen flikkerden en waar Jean nog zat als enige. Zij glimlachten even naar elkaar. Toen zij terug kwam uit de nis waar de rollen veilig waren opgeborgen, hoorde zij de olielamp op zijn tafel sputteren, hetgeen gepaard ging met af en toe een langgerekte schaduw die groeide...

De geroepene,97, flarden en dadels

Eef kwam de tuin in lopen met twee mokken en een pot met thee en zag dat San het grote boek neerlegde en even peinsend voor zich uit keek. 'Lekker geslapen Pap, 'vroeg ze? 'Jawel,' antwoordde San, die even bij wilde komen van de oude teksten 'en jij, ben je de boze stad al weer een beetje kwijt of moet je ziel nog met de postkoe...