De zeven taken van Christus

Wij leven in een tijd van twisten en verwarring, waarin de christenen roepen: "Ziet, hier is de Christus, of daar" (zie Matteüs 24:23, Statenvertaling) waarmee zij bedoelen, "Hier is de weg tot zaligheid, of daar." Wij horen stemmen die over ondergang spreken en stemmen die over heerlijkheid spreken. De leerstellingen en dogma'...

God is geen aannemer des persoons

Hoewel Jezus onderwezen had dat zijn discipelen hun vijanden moesten liefhebben, zal er in het hart van vele discipelen ongetwijfeld een diep wantrouwen zijn overgebleven tegenover allen die niet-Joods waren. Jezus, had namelijk in zijn optreden de exclusiviteit van de Joden ter discussie gesteld. Hij hield zijn volksgenoten het...

Het Joodse gevoel van exclusiviteit

De Joden in de dagen van de eerste apostelen beweerden dat zij afstamden van Abraham, een groot profeet die ongeveer tweeduizend jaar voor Christus in Kanaän leefde. God ging met hen zijn bijzondere verbond aan, dat onder anderen een zegen zou zijn voor alle natiën der aarde want er staat geschreven: Mijn naam is Jehova en Ik ...

Het evangelie botste met de toen heersende maatschappij

Vele mensen in de oude Romeinse wereld spraken twee talen. De ene taal was gewoon hun moedertaal en de andere was meestal Koine-Grieks, een taal die in die tijd bijna overal werd gebruikt. Het bestaan van een gemeenschappelijke Griekse taal maakte de snelle verbreiding van de christelijke boodschap mogelijk. Eigenlijk waren de H...

De afval voorzien en voorspeld

Met de dood van de apostelen kwam de kerk van Jezus Christus in een staat van afval terecht waardoor de opvolging in het priesterschap werd verbroken en de kerk als aardse organisatie, die onderleiding van God werkte en het gezag bezat om te officiëren in de geestelijke verordeningen, ophield te bestaan. Dit wordt bevestigd doo...