De aankondiging van Johannes geboorte

Zacharia en zijn vrouw zagen door het geloof uit naar de Messias en als gevolg daarvan waren zij rechtvaardig en wandelden onberispelijk in de geboden en inzettingen van de Heer. Niettemin was er een teleurstelling voor hen, die beantwoordde aan de stand van zaken in Israël. "Zij hadden geen kind omdat Elizabeth onvruchtbaar wa...