De geboorte van Jezus

Er is geen verhaal dat zo mooi is, of dat de ziel van een ootmoedig mens zo diep kan raken, als het luisterrijke verhaal over de geboorte van onze Verlosser. Er is niets wat een mens aan dit verhaal kan toevoegen of verbeteren dat de eenvoudige zeggingskracht ervan nog zou versterken. Het raakt nooit uit de tijd, hoe vaak het oo...

De aankondiging van Jezus Geboorte

Eertijds werd de engel Gabriël naar Daniël gezonden om hem door de befaamde profetie van de zeventig weken bekend te maken met de komst van de Messias en met Zijn verwerping. Nu komt hij tot Maria, die in ondertrouw was met jozef en maakte aan haar, aan "de maagd" de geboorte van diezelfde messias bekend. Het is dus niet verwo...