La Cosa Nostra: de octopus van de internationale maffia

De Cosa Nostra (letterlijke vertaling : onze zaak), is de naam van de originele Italiaanse maffia. Inleiding We spreken hier over een vereniging of verschillende bendes die een gemeenschappelijke georganiseerde structuur hebben en bovenal een soort van beroepscode met regels en wetten. Elke groep is bekend als een “familie”,...
12
2
Public

Seriemoordenaars: een kijkje in hun duistere psyché

Serie moordenaars, enkele klassieke voorbeelden. Inleiding Serie moordenaars zijn al lang geen Amerikaanse toestand meer, ze zijn van alle tijden, van alle nationaliteiten en kunnen overal voorkomen ook in onze eigen achtertuin. Alhoewel hoofdzakelijk mannelijk zijn er ook zeldzame vrouwelijke exemplaren bekend en zelfs adolesce...
30
15
Public

Vreemde Misdaden met betrekking tot Facebook

Vreemde misdaden en straffen in cyberspace. Inleiding Iedereen weet het ondertussen dat internet een wereld is die even gevaarlijk is dan de echte wereld, misschien zelfs nog gevaarlijker daar men in de virtuele wereld kan (mis)(ge)bruik maken van relatieve anonimiteit. Naast de klassieke financiële oplichting zijn er een reeks...
36
19
Public

Misdaad: Valt de huidige criminaliteit nog in te dijken?

Misdaad: valt de huidige criminaliteit nog in te dijken? Voorwoord In tijden van economische rampspoed is het klassiek dat de mensen gedreven uit overlevingsinstinct of noodzaak toevlucht nemen tot inbreuken op een al dan niet rechtvaardige wetgeving. Gezien wereldwijd voor vele mensen financieel het mes op de keel staat, valt t...
19
6
Public

Wetenschappers met enkele lugubere karaktertrekken.

Wetenschappers met enkele lugubere karaktertrekken. Voorwoord Zoals al vele malen herhaald in menig literair stuk: de grens tussen genialiteit en waanzin ligt heel dicht. In de bewondering voor buitengewone geesten was het dan ook onvermijdelijk dat ik kennis zou nemen van mensen met een briljante wetenschappelijke kennis doch m...
29
21
Public

Hoe je woonst beveiligen tegen inbraak met een beperkt of geen budget?

Inleiding Criminaliteit is van alle tijden doch de laatste jaren is er een enorme groei in de beveiligingsmarkt. Door de huidige economische crisis en de veranderende mentaliteit is de kans dat men slachtoffer wordt van een crimineel feit relatief hoog. Het onveiligheidsgevoel neemt ook alsmaar toe ook in onze gebieden. Uiteraar...
10
2
Public

Hoe verdwijn je van de aardbodem zonder een spoor na te laten?

Hoe verdwijn je van de aardbodem zonder een spoor na te laten? Voorwoord. In de eeuw van “Big Brother” zijn er mensen die angstvallig beseffen dat privacy een ijdel en hol woord is. Privacy bestaat al lang niet meer, niet alleen wordt ons doel en laten zorgvuldig geregistreerd door honderden toestellen, instanties en overhed...
42
26
Public

De meest populaire revolvers en pistolen, handlangers van de dood en beschermers van de wet.

De meest populaire revolvers en pistolen, handlangers van de dood en beschermers van de wet. Voorwoord. Onfortuinlijk leven wij nog in een wereld van geweld, oorlog en als tegenreactie ordehandhaving. Sinds de moderne tijden zijn vuurwapens een element in onze samenleving die de slechte maar soms ook de meest humane eigenschappe...
13
6
Public

De leugendetector: geschiedenis en hoe je die succesvol moet omzeilen.

De leugendetector: geschiedenis en hoe die succesvol omzeilen. Geschiedenis en definitie De eerste leugendetector werd uitgevonden in 1902 door James MacKenzie, de leugen analysator zoals wij die nu kennen werd bedacht in 1921 door John Larson. Het spreekt uiteraard vanzelf dat met de vooruitgang van de tijd deze apparaten grond...
23
17
Public