Pesten gaat voorbij

Heel wat pesterijen naar mij toe, op een andere schrijverssite. Niet alleen pesterijen maar ook vuil spuiterij over mij, wat allemaal werd gedoogd op die schrijverssite, ook uit wraak omdat ik mijn account had opgezegd. Heerlijk om nu te vernemen dat die bewuste schrijverssite wordt opgeheven, geen gepest meer, eindelijk rust. H...

Familie is vaak zo vanzelfsprekend

Zou men denken? Ik heb veel nagedacht en nagevoeld over mijn familie.Ik werd al jong van mijn familie gescheiden en leefde in een kindertehuis . Later kwam ik dan weer in contact met ze, geheel vervreemd van elkaar. Klopt als een bus Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me heb laten gebruiken, altijd klaarstaan en helpen. Echt...

Wat je zegt ben je zelf

Vaak lees ik elders negatieve kritiek over mij, waar ik me niet in terug herken. Het is niet alleen kritiek maar een beter weten over waarom ik iets zeg of doe. Al jaren geen contact met deze mens en toch blijft ze doorgaan . Eigenlijk te gek voor woorden dat iemand je achtervolgt en je probeert te schaden met allerlei onwaarhed...

Wonden uit het verleden

Wonden uit mijn verleden meegesleept naar het heden in geuren en kleuren tentoongesteld aan de hele wereld verder verteld iedereen moest het weten men mag het niet vergeten de realiteit blijven zien niet omgeven met fantasie sla ik een bres in al mijn wonden het heeft geen zin ze te vermonden laat ik ze rusten waar ze thuis hore...

Mijn lief

Voelend hoe mijn ziel straalde mijn emoties niet bedaarde jij mijn lief nam bezit van mij het maakte mij even blij, de kronkelingen in je hoofd herkende ik in de pijn die mijn gevoel had verdoofd jij was niet echt, maar vals en in het geniep eropuit, te krenken te vernietigen iets moois ging verloren, maar had nooit echt bestaan...

Een familieband

Mijn twee jongste zusjes hadden best wel wat met elkaar, terwijl ze elkaar niet goed kende. Misschien een jaartje hebben ze intensief met elkaar omgegaan in de leeftijd van 6 en 8, toen waren ze beide thuis. Alleen de omstandigheden waren niet zo best in die thuissituatie. Ik ben ook af en toe als passant in hun leven aanwezig g...

Het is voorbij

Jij keek mij aan, in ontkennende herkenning zoals mijn gehele bestaan zonder enige verwenning of toenadering in liefde enkel hoe jij mij griefde, zelfs op je sterfbed behield je afstand negeerde mijn aanwezigheid Ik was bij je , hield je hand vast van mij viel af een grote last.

Wie ben jij?

Jij bent niet, wie ik dacht dat je was, ik zag alleen het goede, maar alras ontpopte jij je als onbetrouwbaar en was ik even met je klaar. Jij vertrapte mijn goedheid en ook al was ik steeds bereid toenaderingen te zoeken het liep uit op schelden en vloeken Een vertekend beeld van mij geschetst door jou, maakt me niet blij maar ...