Juiste perspectief Een ander woord voor heerlijkheid is majesteit en dat woord zegt veel over het karakter van God. Namelijk dat Hij heilig is! Dáárom kan niemand Hem zien en leven! Vanuit dit perspectief zijn alle andere eigenschappen van Hem veel beter te begrijpen. In ieder artikel waar ik over God schrijf benadruk ik dat H...
3
1
Public
door Bas Koster
20/03/2016 17:27
Het plan In de test van de vrije wil hadden Adam en Eva gefaald. Ze werden verdreven uit de hof van Eden opdat ze ook niet nog eens zouden eten van de boom des Levens. God had Eva echter de belofte gegeven dat ooit het moment zou aanbreken dat haar zaad de kop van de slang zou vermorzelen. In Zijn eeuwige raadsbesluiten had Hij ...
0
0
Public
door Bas Koster
18/03/2016 15:16
Link gedeeld door Bas Koster
Het verhaal en getuigenis van Rachel Barkey heeft diepe indruk op mij gemaakt en daarom wil ik het hier delen. http://www.cip.nl/nieuws/januari-2013/33209-Sterven-betekent-voor-mij-niet-doodgaan
2
1
Public
door Bas Koster
15/03/2016 11:58
Intro Zoals sommige lezers weten ben ik een denker die maar wat graag zijn brein gebruikt om na te denken en te filosoferen over de zin van het leven. Dat heeft denk ik heel veel te maken met de verliezen die ik in mijn leven heb meegemaakt maar vanzelfsprekend speelt mijn karakter daar ook een rol in. Wat dat betreft heb ik vee...
4
4
Public
door Bas Koster
12/03/2016 18:34
Link gedeeld door Bas Koster
Peace In The Valley (cover) - YouTube
https://youtu.be/iHxwrs4a3c8
"Peace in the Valley" is a 1937 song written by Thomas A. Dorsey, originally for Mahalia Jackson. Read more on: http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_in_the_Valley
Ooit had ik de wens om een bekend gospelzanger te worden; nu richt ik mij maar op schrijven. Er zijn immers heel veel manieren om het hart van de ander te raken? Have fun listening to it!
3
8
Public
door Bas Koster
10/03/2016 15:57
Negen aspecten De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over de vrucht van de Geest en hij somt negen aspecten op: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het motief Ik vind het opvallend dat het woord liefde als eerste wordt genoemd want Gods Woord le...
0
2
Public
door Bas Koster
09/03/2016 11:07
Dit artikel is speciaal bestemd voor Plazillianen die in verdriet en geestelijke nood zitten. Uit ervaring weet ik hoe zwaar het is om geestelijk aan de grond te zitten door ziekte, verlies en depressiviteit. Het is niet vreemd als u na het verlies van een dierbaar persoon het leven niet meer ziet zitten. Neem daar dus alstublie...
2
0
Public
door Bas Koster
06/03/2016 16:41
Het water 'lezen' Vanaf het begin volg ik het talkshow programma RTL Late Night, maar het nieuwe is er voor mij inmiddels wel van af. Als ik echter lees dat er interessante gasten zijn uitgenodigd, wil ik nog wel eens kijken. Gisterenavond was dat het geval want Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe was uitgenod...
2
0
Public
door Bas Koster
02/03/2016 17:38
In mijn vorige blog schreef ik over eeuwig leven en of dat een zegen is. De meeste lezers zullen waarschijnlijk gedacht hebben: ‘waarom schrijft Bas daarover?’ Nou, het zit zo: het nadenken over eeuwige zaken heeft mij altijd benauwd. Niet dat ik bang was om gek te worden door hierover na te denken maar omdat ik als mens het...
4
9
Public
door Bas Koster
01/03/2016 14:40