Moslims & Christenen Dit artikel geeft antwoord op de vraag waarom zullen moslims en christenen nooit samen kunnen leven? Wanneer je de Bijbel en Koran onderzoekt wordt het duidelijk dat deze boeken lijnrecht tegenover elkaar staan. Als ongelovige maar zeer objectieve lezer van deze boeken kies ik als dat zou moeten de kant ...
11
20
Public
door B0b
Dit is een samenvatting die gaat over de Anunnaki, bewoners van de planeet Nibiru. Over o.a. deze wezens is er duizenden jaren geleden met spijkerschrift veel geschreven op kleitabletten door de bewoners van Soemer (of Sumerië, Sumer, Shinar, Sinear). Soemer ligt in het zuiden van het tegenwoordige Irak en Iran. Een bekende Bij...
37
19
Public
door B0b
DE BESTE REGGAE OOIT Backing Band The Roots Radics was een backing band die in 1978 werd opgericht en die de muziek (de zogenaamde “Riddims”) speelde bij veel reggaeliedjes en -albums van verschillende artiesten. De band werkte vooral als studioband bij de studio "Channel One" die gevestigd was in Kingston Jamaica, maar trad...
21
6
Public
door B0b
De wetenschappers gaan er vandaag de dag nog steeds van uit dat de beschavingen uit de oudheid die van elkaar gescheiden waren door immense oceanen of grote afstanden geen contact met elkaar hadden. Zij konden elkaar daardoor dus ook niet beïnvloeden. Deze beschavingen zouden zich los van elkaar ontwikkeld moeten hebben. Toch h...
11
13
Public
door B0b
WAARSCHUWING: Door de aard van mijn interesses kan het gebeuren dat mijn artikelen of reacties een inhoud bevatten die door sommige gelovigen als godslasterlijk, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Hou hier rekening mee voordat u verder leest! De verdraaiing van Goed en Kwaad… Veel mensen zullen bij artikelen die ove...
32
32
Public
door B0b
In de 70s was ik nog een kind, dus heel bewust heb ik die jaren niet meegemaakt. Wat mij bij is gebleven zijn o.a. de reclames die toen vaak van een liedje waren voorzien, na al die jaren zitten die nog steeds deels in mijn hoofd zoals bijvoorbeeld (niet bedoeld om reclame te maken): Mars doet goed bij alles wat je doet. Het lep...
26
15
Public
door B0b
Nachtmerrie De laatste nachten heb ik steeds dromen over vuurballen die op de Aarde neerstorten en veel ellende veroorzaken. Normaal gesproken weet ik niet meer wat ik heb gedroomd, maar deze dromen blijven de hele dag door mijn hoofd spoken. Ik krijg er een naar gevoel in mijn buik en koude rillingen over mijn hele lijf van. Du...
19
32
Public
door B0b
Het Tijdperk van De Waterman (Aquarius) Er wordt al lange tijd gesproken over het tijdperk van De Waterman. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was dat op een hoogtepunt en was men, met name de hippiebeweging, ervan overtuigd dat dit tijdperk grote veranderingen zou brengen. Veranderingen in het menselijke bewustzijn. Het sp...
11
6
Public
door B0b
WAARSCHUWING: dit artikel bevat naast feiten ook een persoonlijke visie van de schrijver over geloof. Het gehele artikel of delen daarvan kan/kunnen als kwetsend of beledigend worden ervaren door met name mensen die een religie aanhangen. De schrijver is hier in zijn geheel niet voor verantwoordelijk en het lezen van dit artikel...
34
37
Public
door B0b