Wie voert heerschappij over uw leven?

Onder wiens heerschappij sta jij? Deze vraag stelde ik onlangs aan iemand die stellig gelooft dat een wedergeboren christen tot het einde weer heel makkelijk kan afvallen van het geloof. Met als voorbeeld een crimineel die amnestie heeft gekregen van de koning en zo weer de bak in kan draaien (verloren kan gaan) als hij zich nie...

Het zegel van de Heilige Geest

Verzegeling van de Heilige Geest Dit artikel schrijf ik ter lering en opbouw voor een ieder die daar voor openstaat. Persoonlijk vind ik dit één van de boeiendste onderwerpen in het Woord van God. Een wedergeboren Christen is verzegeld met de Heilige Geest; dat wil zeggen dat het een aktie van Gods kant is. Maar u bent niet in...

De Tabernakel

God spreekt Zoals de meeste lezers wel weten kreeg Mozes de wet van God op de berg Sinaï. Het koppige volk van God (Israël) wilde niet van genade alleen leven en zodoende ging God met Mozes in gesprek over de dag dat Hij op de berg zou neerdalen. Hij zou nu niet meer zijn genadige, uitreddende liefde tonen maar daarentegen wé...

Verzoening door Jezus' bloed

Wedergeboorte door Gods Geest In mijn vorige artikel schreef ik over rechtvaardiging door het geloof. Het persoonlijk geloof van het hart, in het offer van Jezus voor mijn en uw zondenschuld. Het is niet voldoende om te geloven met het hoofd (verstandelijk), het moet een hartezaak zijn. Daarbij wordt de bekering en wedergeboorte...

Rechtvaardiging door het geloof

De wet van God Onder veel kerkgangers en christenen zijn veel verschillende meningen over de wet van God. Moet deze worden nageleefd om de Gever van de wet goedgunstig te stemmen? Iedere zondag weer zitten er duizenden mensen in de kerken en onder het gehoor van de dominee horen ze voor de zoveelste keer de tien geboden. Gij zul...

Wet tegenover Genade

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17). Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man e...

Het leven is als een damp

Vluchtigheid van aardse dingen Koning Salomo, de zoon van David en Batseba schrijft in het boek Prediker over de vluchtigheid en dus de betrekkelijkheid van het leven onder de zon. Hij stelt zichzelf de vraag welk voordeel al het zwoegen op deze aardkloot heeft. De zon gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, w...

De heerlijkheid van God in de schepping (deel 1)

Juiste perspectief Een ander woord voor heerlijkheid is majesteit en dat woord zegt veel over het karakter van God. Namelijk dat Hij heilig is! Dáárom kan niemand Hem zien en leven! Vanuit dit perspectief zijn alle andere eigenschappen van Hem veel beter te begrijpen. In ieder artikel waar ik over God schrijf benadruk ik dat H...

De heerlijkheid van God (deel 2)

Het plan In de test van de vrije wil hadden Adam en Eva gefaald. Ze werden verdreven uit de hof van Eden opdat ze ook niet nog eens zouden eten van de boom des Levens. God had Eva echter de belofte gegeven dat ooit het moment zou aanbreken dat haar zaad de kop van de slang zou vermorzelen. In Zijn eeuwige raadsbesluiten had Hij ...