Contractverlenging?

Bent u al op de hoogte van de nieuwe Wet-&Regelgeving m.b.t. de aanzegtermijnen van contractverlengingen? Wist u dat u recht heeft op een extra maandsalaris wanneer u opdrachtgever u niet tijdig op de hoogte stelt van uw verlenging of beeindiging van uw huidige contract? Werkgevers zijn vanaf heden verplicht om minimaal éé...

De arbowet, hoe, wat,waarom?

Allereerst: Wat is de arbowet? De arbowet is een wet die staat voor veiligheid op de werkvloer, de gezondheid van werknemers en deze wet stelt bepaalde eisen om het veiliger en gezonder te maken. Hierbij houden ze voornamelijk rekening met 4 hoofdzakelijke punten. Deze 4 hoofdzakelijke punten zijn: - Arbeidsmiddelen - Brandveili...

Recht & Familie

Bloedverwantschap betekend dat je familie van elkaar bent. Je hebt 2 soorten bloedverwanten namelijk die in de rechte lijn en in de zijlijn. Bloedverwanten in rechte lijn zijn familieleden die van elkaar afstammen. Oma à Moeder ( 1ste graad) Moeder à dochter (1ste graad) Bloedverwanten in de zijlijn zijn familieleden die een o...

De Arbeidsovereenkomst

"Een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een bepaalde periode arbeid te verrichten." Wanneer je goed naar deze omschrijving kijkt zie je 3 kenmerken namelijk: - Arbeid - Loon - Gezag Is er een arbeidsovereenkomst, dan is de werkneme...

Recht& Nalatenschap

Wanneer iemand komt te overlijden gelden er normaal gesproken de standaardregels van het wettelijk erfrecht, wanneer degene een testament heeft oplaten maken bij de Notaris geldt dit. Het geheel van bezittingen en schulden van een overledene noemt men de nalatenschap. De nalatenschap wordt verdeeld onder de volgende groepen. Wan...

Recht & Relaties

Relatievormen: Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwonen Huwelijk Voorwaarden waaraan je moet voldoen als je wilt trouwen ( art. 1:31 BW) Minstens 18 jaar oud zijn, tenzij een meisje een verklaring heeft van de dokter dat ze zwanger is of dat ze al een kind ter wereld heeft gebracht, dan geldt er een minimum leeftijd van 16...

Absolute Rechten

Absolute rechten (8) die op registergoederen gevestigd kunnen zijn: Eigendom Dit is het meest volledige recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Eigendom geeft een volledig recht , de eigenaar mag binnen de grenzen van de wet alles met zijn zaak doen. Eigendom is een zakelijk recht. Het kan alleen op zaken rusten, niet op r...

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting Belastingsubject De persoon van wie belasting wordt geheven wordt belastingsubject genoemd. Per belasting is het verschillend of alleen natuurlijke personen of ook rechtspersonen worden belast. In het geval van de inkomstenbelasting worden alleen natuurlijke personen belast. Alle natuurlijke personen die een i...

Aanzegtermijnen

Aanzegtermijnen Vanaf 1 januari 2015 geldt dat alle arbeidsovereenkomsten waarvan de contractperiode zes maanden of langer is, de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract de werknemer schriftelijk moet informeren over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de werkgever dit niet doet,...