De mooiste uitspraken ui de islam

Iets om over na tedenken 1. “De blinde driften van de ziel kunnen slechts herkend worden door iemand die verankerd is geraakt in kennis, de Voorschriften en de Eigenschappen van Allah.”2. “Wie geen ambitie heeft om stappen voorwaarts te maken, loopt achter zonder dat hij het doorheeft, want absolute stilstand bestaat niet....
0
0
Public