Innerlijke cijferlijst

Een van de belangrijke stappen naar meer kwaliteit in je leven, is dat je inziet, in hoeverre je bestaan wordt bepaald door hoe je jezelf ziet. Daarnaast is het belangrijk, te weten hoe je de beoordeling die je jezelf geeft, kunt overstijgen. Heb je last van zelfondermijning, onderzoek dan het mechanisme, dat op jou betrekking h...

Hoe kunnen we leren gelukkig te zijn?

Als we het leven te serieus nemen creeeren we spanning in ons lijf, dat stress veroorzaakt en het leven verkort, de levenskwaliteit doet afnemen door ziekte,lijden,verminderde vitaliteit en depressie. We worden gelukkig door de essentie van wie we werkelijk zijn te voelen, niet ons ego ofwel ons aangeleerde gedrag voor telaten g...