De tranen van de draak deel 20 en 21.

De nacht was koud de wind woei door de duistere valei,drie mensen sloegen huiverend hun cape dicht om zich heen.Ze waren op weg naar hun huis,ellianne rilde het was behoorlijk koud geworden,ze begreep dat de magiër der duisternis dit deed,De maan verlichte hun pad en alleen de wind en hun voet stappen hoorde ze Magiër Henegouw...
0
0
Public

Wat eten we vandaag

Als we in de winkel staan dan vragen we ons steeds af wat eten we vandaag.Iedereen heeft dat weleens.Dat men even niet weetwat zullen we eten. Wat eten we vandaag. Als je thuis met elkaar aan tafel zit te eten, hoor je misschien zeggen: Zusje moet vandaag papa eten, anders wordt ze niet groot. Of Toe drink die beker melk leeg, d...
2
0
Public

Wat is depressie

Depressieve klachten zijn een verstoring van de stemming. Het is de meest voorkomende psychische klacht. De stemming kunt u zien als de grondtoon van ons gevoelsleven. Niemand heeft een helemaal stabiele stemming; bij iedereen schommelt deze zo nu en dan. Sommige dagen voelt u zich wat minder, sommige dagen weer wat beter. Zelfs...
2
1
Public

Tranen van de draak deel 18 en 19

Vroeg in de avond had Terros Verrarc en Raena en de zilverendolken een kamplaats aangewezen gekregen halvewegen het meer rond: een veld met jong gras en een stenen bron die een eind van de stinkende oever vandaan lag. Terwijl de mannen druk bezig waren met het afladen van hun muilezels en het verzorgen van de paarden, liep Raena...
3
0
Public

Wat is een depressieve stoornis

Een depressieve stoornis (depressie) is een verstoring van de stemming 'naar beneden'. Bij een depressie bent u overmatig somber, neerslachtig, lusteloos of vlak Depressieve stoornissen zijn samen met angststoornissen de meest voorkomende psychische problemen Zo’n tien procent van alle mensen krijgt op een bepaald moment in he...
6
3
Public

Symptomen depressie bij vrouwen anders dan bij mannen

Er zit een wereld van verschil tussen een depressie bij mannen en vrouwen. Het zijn eigenlijk 2 verschillende aandoeningen. Vrouwen zijn 2 keer zo vaak depressief als mannen, komt uit onderzoek naar voren. Maar waarom vrouwen zo veel somberder zijn, staat er nooit bij.Zijn vrouwen eigenlijk wel vaker depressief? Of is het missch...
8
6
Public

De tranen van de draak deel 16 en 17

De zon kwam langzaam op in avalonnia, priesteres Gwenda keek van af de berg over de zee. Terwijl ze in de dichten nevel tuurde,vroeg ze zich af of ze ooit zou weten waarom dag en nacht even lang zouden zijn, zodat het feest van het nieuwe jaar zou vieren.Haar gedachten werd onderbroken door dat iemand het pad op kwam rennen.Gwen...
2
0
Public

Geschiedenis van schiedam lidwina beschermheilige van zieken verplegende

SCHIEDAM, Lidwina van, ook bekend als Lidewij (geb. Schiedam 18-3-1380 gest. Schiedam 14-4-1433), beschermheilige van zieken en verplegenden. Dochter van Peter Janszoon (gest. 1425) en Pieternel (gest. 1403). Lidwina van Schiedam bleef ongehuwd Op 21 juli 1421 stelde het stadsbestuur van Schiedam een oorkonde op die op 5 augustu...
2
1
Public

Geschiedenis van schiedam de handel en nijverheid

Het water en dus de rivieren zijn altijd belangrijk geweest voor de economie in Schiedam. Nadat ongeveer in het jaar 1300 een dam in de Schie was gebouwd met een spuisluis werd in het jaar 1339 een groot karwei gerealiseerd, een schutsluis in de Schie waardoor schepen een directe verbinding hadden met de Maas. Als echter een jaa...
2
0
Public