One Hour Translation: geld verdienen met vertalen

One Hour Translation (OHT) is een in New York gevestigd bedrijf, dat een site exploiteert, die duizenden vertalers over de hele wereld ten dienste heeft staan voor mensen en bedrijven, die teksten vertaald willen hebben. Die vertalers zijn zorgvuldig geselecteerd. Na aanmelding moeten ze een certificatieprocedure doorlopen. OHT ...
0
0
Public

Een theologisch debat

Er was een tijd, dat ik op een instituut waar ik werkte mijn kamer deelde met Jos en Willem. Jos was opgegroeid in een katholieke enclave in het noorden des lands en Willem had theologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Jos was via de Pinkstergemeente zeer bijbels geworden en had het katholieke geloof vaarwel gezegd. I...
3
0
Public

Handige tips voor het vullen van sigarettenhulzen

In deze barre economische tijden is elke bezuiniging welkom. Voor verstokte rokers komt daar nog eens bij, dat de regering roken fors duurder maakt. Het werken met sigarettenhulzen kan een aanzienlijke besparing opleveren. Waar moet je dan op letten? Shag Voor wie niet van het roken van shagjes houdt - bijvoorbeeld steeds die sl...
6
4
Public

Geld verdienen met commercieel schrijven

Medio 2012 trof ik op Plazilla een artikel aan, dat ging over websites waarmee je met vertalingen geld kon verdienen. Eén site sprong er uit en dat was Gengo. Gengo is een wereldwijd netwerk voor vertalers en voor aanbieders van te vertalen teksten.Van allerhande talen naar allerhande talen. Ik koos ervoor naar mijn eigen moede...
23
6
Public

Antivirus- en malwareprogramma van Microsoft

'Microsoft Security Essentials', zo heet het gratis programma, dat virussen en malware bestrijdt. Op de site Downloadzone las ik een nogal ronkende bespreking ervan met als uitkomst, dat het programma een 5 op de schaal van 5 krijgt. Het is vanaf die site ook gratis te downloaden. Maar er zit, hoe kan het anders bij Microsoft, e...
3
1
Public

Gaat de katholieke kerk een nieuwe fase in?

Nu paus Franciscus de zwijnenstal van de Vaticaanse bank aan het schoonvegen is, rijst de vraag, wat we van dit alles moeten denken. Duidelijk is in ieder geval, dat het besef lijkt te zijn doorgedrongen, dat tegen de achtergrond van de schandalen van de afgelopen jaren het heffen van de geheven vinger aan geloofwaardigheid heef...
6
1
Public

Alle wegen leiden naar Rome

Het is een uitdrukking, die verwijst naar de macht van het Romeinse rijk en naar de dominantie van de katholieke kerk die erop volgde. Het Romeinse rijk is aan brood en spelen ten onder gegaan en op de dominantie van de katholieke kerk valt tegenwoordig het nodige op af te dingen. Rome laat een dwarsdoorsnede zien van het ontsta...
3
1
Public

Waar een executeur testamentair op moet letten

De positie van de executeur testamentair is in het nieuwe erfrecht weliswaar verstevigd, maar dat maakt zijn positie tegenover de erven er niet makkelijker op. Het nieuwe erfrecht In het nieuwe erfrecht is de positie van de executeur testamentair verstevigd. Konden erven voorheen deze persoon redelijk makkelijk terzijde schuiven...
2
0
Public

Het bloedwonder van Boxtel

Even voor 1380, het precieze jaartal is niet bekend, is er volgens de overlevering in Boxtel een wonder gebeurd. Priester Eligius van de Aker las de mis op het driekoningenaltaar in de Petruskerk en stiet de kelk om, waar witte wijn in zat. Tot zijn onsteltenis merkte hij, dat de doeken, waarop de wijn terecht was gekomen rood k...
13
3
Public