Naar een eerlijker systeem van stroomlevering

De energietransitie is in volle gang. We moeten om van fossiele brandstoffen als olie en gas naar meer duurzame bronnen als aardwarmte, zonne- en windenergie. Deze vormen zijn op dit moment echter nog duurder, en worden daarom door de overheid gesubsidieerd, daar waar fossiele brandstoffen (zwaar) worden belast. De manier waarop...

De Flexwet: De wet werk & (on)zekerheid

In deze verkiezingstijd laait de discussie weer op: de wet werk en zekerheid, in de volksmond ook wel de flexwet genoemd. Na drie opeenvolgende (tijdelijke)contracten, óf na twee jaar bij een werkgever gewerkt te hebben, moet de werkgever iemand in vaste dienst nemen. Of, en dat is tegenwoordig waarschijnlijker, moet de werkgev...

De btw-vrijstelling van de KOR (kleine ondernemersregeling: de grote inhaalslag

Kleine ondernemers, of middelgrote ondernemers die voor een deel van hun diensten onder het 0%- of 6% tarief vallen, krijgen er mee te maken: de kleine ondernemersregeling (KOR). Deze houdt in, dat indien het bedrag dat aan btw afgedragen zou moeten worden (per kalenderjaar) onder de € 1345 blijft, dit bedrag in z'n geheel wor...

Huizenprijzen gestegen vierde kwartaal 2014

"Het gaat goed met de huizenmarkt" Kent u die uitdrukking ? Het gaat goed.....met de huizenmarkt. Ik moest daaraan denken toen ik laatst in de trein van Utrecht naar Groningen zat, en tegenover me zat een oud vrouwtje. We keken wat naar buiten, en plotseling wees ze me op een huis dat te koop stond. "Het gaat goed met de huizenm...

Tactiek en psychologie bij Postcodeloterij Miljoenenjacht

In de tv-spelshow postcodeloterij Miljoenenjacht van RTL 4, gepresenteerd door Linda de Mol, moet een kandidaat één van 26 koffers kiezen. Vervolgens worden langzaam, één voor één, de niet gekozen koffers weggespeeld. Uiteindelijk wordt het steeds duidelijker, welke koffer en dus welke geldprijs de kandidaat heeft gekozen....

Utopia naar een kapitalistisch systeem

Na aanvankelijk nog vrij lang in het woongroepmodel te zijn blijven hangen, lijkt de economie van Utopia zich nu, toevallig gelijktijdig met het vertrek van Utopiaan én utopist Rienk, te ontwikkelen tot een kapitalistisch systeem. Inkomsten van de bewoners vloeien niet meer rechtstreeks naar de centrale pot, maar worden voor ee...

Inkomensafhankelijke boetes, een discussie bekeken vanuit economisch perspectief

In Nederland zijn boetes niet inkomensafhankelijk. Hiermee wijken wij af van veel andere Noord-Europese landen als Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Griekenland, Oostenrijk en Hongarije. De discussie richt zich enerzijds op de rechtvaardigheid, en anderzijds op de technische uitvoerbaarheid. In dit bet...

Zakelijk rijden in een privéauto: reiskostenvergoeding en btw

Vele onduidelijkheden zijn er als zzp’er wat nou de beste fiscale constructie is in het rijden met een auto. Wat mag, en wat mag niet, en welke administratie moet u bijhouden ? Vooral omdat er onlangs nog weer nieuwe regelingen bijgekomen zijn, waardoor alle verouderde adviezen op internet veelal onbruikbaar blijken. Voor de e...

BBP opnieuw berekenen: Nederland is € 45 miljard rijker !

Het gaat helemaal niet zo slecht met de economie in Nederland. Zo is het BBP (het bruto binnenlands product, dat wat we met zijn allen in een jaar produceren) onlangs zomaar weer met 44,7 miljard gegroeid. Niet door meer te produceren, nee, simpelweg door anders te meten. Waar al jaren achtereen de werkloosheid steeds net wat an...