#De Panne heeft duidelijk niets geleerd van de aanslag in #Nice!

Na de aanslagen in Nice hebben heel wat steden en gemeenten maatregelen getroffen om aanslagen bijvoorbeeld met een vrachtwagen te vermijden of althans het risico te beperken. Antwerpen heeft bijvoorbeeld betonblokken geplaatst zodat men op drukke momenten niet met een voertuig op de Meir kan. Ook in Oostende werden de nodige ma...

#Reisadvies #Griekenland juni-juli 2015

Griekenland heeft een pak schulden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB). Het grote probleem is dat de Regering Tsipras tegen 30 juni 2015 een schijf van 1,6 miljard euro niet kan terugbetalen aan het IMF. De Europese Unie moet in feite over de brug komen met een nieuwe noodlening aan Gri...

Het schaduwkabinet 1. Het alternatief voor de regering Michel I Het werkgelegenheidsbeleid.

Als auteur en grondlegger van de factorenpolitiek, vond ik het mijn plicht om een creatief alternatief voor te stellen als tegenpool van de regering Michel I. Hieronder vindt u mijn voorstel en in feite mijn eigen regeerverklaring. Mijn belangrijkste agendapunt waarmee ik alle problemen oplos is werk. Ik begin dan ook met deze r...

Zet de Vlaamse regering o.l.v. de NVA een neus. Enkele tips om de verhoging van de water- en elektriciteitsfactuur te omzeilen.

In het regeerakkoord van de regering Bourgeois I staat dat vanaf 2016 de 15 kubieke meter gratis water en de 100 kWh gratis elektriciteit verdwijnt. Hoeveel gaat de afschaffing van het gratis water en elektriciteit ons kosten? 1/Voor een alleenstaande komt dit neer op 58,5 € voor het water en 42,41 € voor de elektriciteit. D...

Schaf de werkloosheid volledig af ! Iedereen aan de slag. Het is mogelijk

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 stel ik in dit artikel mijn plan voor om het aantal werklozen tot nul te herleiden. Enkele politieke partijen willen de werkloosheid beperken in de tijd zoals de Open VLD en de NVA en andere partijen willen dan weer inzetten op het activeren van werklozen. Dit haalt natuurlijk ...

Het fileprobleem kan simpelweg opgelost worden !

Het is absoluut noodzakelijk dat wij het fileprobleem oplossen in Vlaanderen, niet alleen voor die mensen die dagelijks in de file staan maar voor ons milieu. De uitstoot van CO2-gassen stijgt nog elk jaar en we hebben nog maar weinig tijd om de tsunami van water die op ons afkomt tegen te houden. Wie dit artikel in het jaar 211...

Nieuwe sociale politiek: De wachtlijst voor werkzoekenden, een goed idee ?

Er zijn wachtlijsten voor sociale woningen, gehandicapten, plaatsen in een bejaardentehuis, … Overal vind je wachtlijsten behalve wanneer het gaat om het belangrijkste voor de mensen: werk. We zitten in ons land met teveel langdurig werklozen en dit probleem kan men precies oplossen met wachtlijsten. Waaruit bestaat het systee...

De loonlasten moeten omhoog !

Neen, u hebt goed gelezen. De loonlasten in ons land (in België) zijn te laag voor een bepaalde categorie van mensen. Die egoïsten die gewoon twee, drie, vier of zelfs vijf jobs of meer combineren. Politici zijn binnen deze groep natuurlijk de grootste slokkoppen. We moeten natuurlijk slim te werk gaan om die mensen die meerde...

CD&V wil de pensioenleeftijd optrekken tot 70 jaar. Mijn bedenkingen.

De gemiddelde levensverwachting van de Belg is de afgelopen jaren gestegen onder andere door de medische vooruitgang. Voor vrouwen bedroeg de levensverwachting 82,9 jaar en voor mannen slechts 77,8 jaar. Het feit dat vrouwen zich regelmatiger door een dokter laten onderzoeken heeft hier zeker een invloed gehad. De CD&V wil v...