HET' NIEUWE EVANGELIE VAN JACOBUS (deel 2)UIT TELESKOOP MAGAZINE

Jezus van Nazareth was in de tijd dat hij leefde ca 33 jaar, een tamelijk onbekend en ook onbeduidend persoon in de Romeinse tijd, waar in Jezus leefde in de uithoek van het Romeinse Rijk, net als de Noordelijke Nederlanden voor het gebied van de Friezen ook onder Romeins bestuur stond. Slechts in Palestina werd de naam Jezus be...
3
0
Public