Jeugdtrauma verwerken en gevolgen: Psychische verwerking

Een jeugdtrauma verwerken is een moeizaam proces. In dit artikel een duidelijke uitleg over de gevolgen van een trauma: Aansluitend bij de belevingswereld van een kind. Trauma is een veelgebruikt begrip dat vooral iets zegt over de beleving van een schokkende gebeurtenis. Dit kan onverwachts, overweldigend en gevaarlijk zijn. Va...

Geen zin in huiswerk. Studieontwijkend gedrag of uitstelgedrag bij studenten... !

Van de student wordt veel toewijding gevraagd. Hij moet verschijnen in de lessen, bij colleges en bij studiegroepjes. Met een beetje pech moet er nog achterstallig werk gemaakt worden. Daarbij komt ook nog eens het werk voor aankomende deadlines. Er moet gepland worden, overzicht zijn, gestaag gewerkt worden. Literatuur onderzoe...

Cjg : Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Preventie en signalering

CJG: Preventie en signalering. In dit artikel uitleg over de taken van het CJG en de functie van het CJG in samenwerking met de ketenpartners. Op dit moment is Bureau Jeugd Zorg het centrale aanspreekpunt voor jeugdhulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin buiten beschouwing gelaten, is er geen centraal aanspreekpunt voor h...

Bureau Halt of officier van justitie? Wat is Bureau Halt?

In dit artikel uitleg en informatie over politie en bureau Halt. Wanneer je onder de 18 jaar oud bent en een strafbaar feit hebt gepleegd, kan je in aanraking komen met de politie. Je wordt bijvoorbeeld opgepakt of er wordt aangifte tegen je gedaan. Vanaf dat moment ben je bekend bij de politie. Daar ben je waarschijnlijk niet b...

Emotionele verwaarlozing kind. Opvoeding, hechting en identiteitsontwikkeling

Emotionele verwaarlozing bij een kind is een serieuze zaak. Het kind is emotioneel gezien in de steek gelaten. Emotionele verwaarlozing komt voor bij rijk en arm, bij alle soorten bevolkingsgroepen. Emotionele verwaarlozing bij het kind houdt in, dat het kind niet bij zijn ouders / verzorgers terecht kan met gevoelens, emoties o...

Verplichte opvoedcursus voor aanstaande ouders

Een verplichte opvoedcursus voor aanstaande ouders lijkt mij zo gek nog niet! In dit betoog geef ik argumenten en uitleg voor deze stelling.De verplichte opvoedcursus zal een preventieve werking hebbenEen opvoedcursus zal bijdragen aan het geven van informatie. Informatie over bijvoorbeeld het consultatiebureau, de ontwikkeling ...

CJG uitgangspunten. Algemene uitleg en informatie

Voor dit artikel heb ik literatuuronderzoek gedaan naar het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Verschillende uitgangspunten worden beschreven, zoals visie, WMO-functies, en zorgpartners. Dit is een relatief nieuw begrip in de hulpverlening en de gezondheidszorg. In het kort gezegd is het CJG een plek waar je met al je vragen ove...

Cjg. Met welke vragen kun je terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin?

Centrum voor Jeugd en Gezin oftewel CJG. De meesten weten ondertussen wel wat een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is en doet. In dit artikel een overzicht van de vragen waarmee je terecht kunt bij het CJG. Informeren en adviseren 92 % van de ouders geeft aan wel eens een vraag of twijfels te hebben over opvoeden of opgroeien. ...