De adem van de zon is niet instaat om al het water uit de zee te verdampen, zo is ook de sterkste zonnestraal van scherpe tegenslag niet bij machte om de geestelijke kracht in onze geest helemaal

te verdampen ,Gebeurt dit toch is de kleinste stroom droog als stof ,zijn onze wortels van kracht geheel

uitgeput ,dan nog is er genoeg overwinnings brandstof in de verborgen basins van onze levens geest.

Alleen wij moeten worden opgewekt met kracht  uit hogere stromen bronnen en sferen dan al onze aardse

hoedanigheden tot nu toe hebben ontvangen . Onmenselijke zware levens druk , kan ons leven en geest geheel verlammen en verstillen . maar juist de hitte en het vuur van de bliksemgloed zuivert en reinigt

de atmossfeer , de vurigste pijl van tegenslag kan ons de weg wijzen naar het heerlijkste geluk

de schoonste bloemen groeien soms onder de scherpste haag van grote en uitstekende doorns

wie goed wil leren zwemmen schuwe de zware stroom niet , als de vlieger van ons leven over de kop duikelt,in de zware valwind die ons kan overkomen , dan zal juist in tijd van gedwongen rust de vingers

van ons verstand geest en brein geoefend worden ,elk raadsel te ontwarren ,wat ons wel in schijnbaar

geluk is overkomen,  wie zijn eigen fouten overziet kijkt door de beste kijker .Het geluk is net als hoog helmgras duizend schone beestjes zingen ons hier toe, echter de val ligt in gewaande veiligheid en

zekerheid ,want giftig water sluipt door de wortels naar binnen de lange halmen worden slap

en wij zien dat de koers van ons leven in eens vast schiet in een zwarte loodzware reis naar ongekende

onbestemde afgronden ,Meesterlijke wanhoop bezet ons ,deze klas gaat nooit meer uit , de klok staat

stil ons echte verdriet tikt altijd voort , de vraag wat dan , hoe moet dit verder , ja in een rampzalig enzovoorts zitten wij gevangen als Vreemdeling onder onze eigen huid,

Ho stop hier eet niet langer doorns of werp het brouwsel van wanhoop nu weg kom tot leven

luister vlucht naar God breek door de muren van je hart heen . luister mensen zullen je verraden

God nooit .alles ademt door hem ,de wind die je meesleurt  kan en zal Hij stil maken ......

miljard zinnen van geregelde teleurstelling ,kunnen niet op tegen het lompste getuigschriftje van zijn

liefde.  Maar genoeg .

kijk naar de bijen laat je hart eens een honing steek ontvangen van wijsheid in de natuur

hier is geluk stilte liefde vrede in overvloed .elke geur en kleur in soor t en rassen onderscheiden

zijn machtige onderwijzers  die bakens kunnen planten tegen allerlei onzaglijk verderfelijke invloed

bijvoorbeeld het vergif van boze slechte gruwelijke dwaze beelden op internet en tv ...

satan projecteerd zijn vlammmende haat op deze wijze     in ons hart geest en denken

goede tv goede internet kan gods hemel zijn op aarde ..... juist in een wilde stroom of stormachtigste

zee liggen de parels van vrede en rust het veiligst bewaard. duik ernaar met ijver , jaag niet als een blinde gek of superdwaas door dit tijdelijke heen ,

elke tikslag is Gods gratie voor nu . de tijd zelf kort niet in ,nee wij schieten als een raket door alles heen

Niemand weet exact hoeveel brandstof hij bezit .Geleerde koppen zullen hier om lachen ,wijze heren hier

over de spot drijven , maar al dit zogenaamde supriaire licht zal altijd in diepe duisternis verandert worden

er zijn veel wegen die leiden tot bezinning naar aardse en wereldse sucsessen ,maar alleen God is door Zijn zoon Het Geluk en het On peilbare wezen van sucses en overwinning.

Mijn hart is niet vroom ook zijn wij niet kerkelijk ...nee alleen is Jezus werkelijk alles alles alles.

wij hebben iets geschreven over tegenslagen angst wanhoop levens verdriet en ja eigenlijkover

over al de ontzaglijk wanhoop onder onze eigen huid en hart.

Al deze stromen worden niet moe , kom tot Christus vlucht achter de dijkwering van het eeuwig leven

laat de boze moordadder uw hart en ziel geest en leven niet langer steken.

de dood zelf strooit zijn parels uit ,Maar god gaf en geeft zijn liefste Parel ook aan u Ja nu

is zijn adem van licht kracht geloof en overwinning in uw oren en voor uw ogen gekomen

Zijn woord en Geest zijn direct sos aanwezig Jezus is het Vuursein der volkeren , God zelf hing

in Zijn Zoon voor u en Mij. elke slang wiegert zijn eigen vergif op te likken. Maar God de Zondeloze Parel

DRonk onze giftige levensstralen in , wie hierom lacht aait satan zelf .nederland is dood gestreeld

door valse Adem monden en stemmen .toch zijn er voor de maker van hemel en aarde geen muren te hoog geen reuzen te sterk geen zwaarden te scherp geen zeeen te diep .daarom kijk naar boven

tel de sterren ..laat je verblinden door zijn almacht Gods gedachten zijn wonderlijk veel meer dan het zand

aan de oevers van de zee .De naakte sexuele sferen van de wereldse zonden zullun je doden zonder ophouden  God wil je trekken opwekken uit de vuurkuil van satan zonde wereld en dood

lees lees lees zijn Woord is ja en amen geef God de oorlel van je hart  laat je geest en ziel in liefde doorboren Kom tot Hem ...want alles is bereid  en klaar

 

 

 

09/08/2013 14:04

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.