Zorgtoeslag wordt in 2014 afgeschaft.

Door Chayenna2 gepubliceerd op Wednesday 17 July 03:14

Opnieuw worden er per 1 januari 2014 een groot aantal aftrekposten en compensatieregelgevingen geschrapt waardoor opnieuw een kwetsbare groep van de bevolking te maken krijgt met de nieuwe bezuinigingen van dit afbraak kabinet.

De fiscale aftrek van specifieke zorgkosten, bv diëten, vervoerskosten, hulpmiddelen, vervoer, aanpassing aan het huis, extra fysiotherapie en tandartskosten gaan helemaal verdwijnen. Ook de aftrekpost voor chronische zieken gaat verdwijnen het budget wat hiermee gemoeid is zal in afgeslankte vorm overgeheveld naar de gemeentes. Het idee hierin is dat de gemeente maatwerk kan leveren en een ondersteuning kan geven waardoor het niet meer als fiscale aftrekpost nodig is. Ook de compensatie van het eigen risico en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten gaan verdwijnen. Vele gebruiken dit om het hoge eigen risico te betalen.

Op dit moment wordt de Wtcg nog uitgevoerd door het CAK. Ook dit budget gaat in 2014 gedeeltelijk naar de gemeenten. De tegemoetkoming varieerde in 2011 nog tussen  de 154 en 514 euro, in 2012 en 2013 was dit nog maar 85 euro, wat er in 2014 nog van zal overblijven is nog maar af te wachten.

De PVDA wil dan wel de kloof tussen arm en rijk kleiner maken, maar zorgt voor dit soort maatregelen dat niet alleen de kloof groter wordt maar dat ook duizenden mensen niet langer de kosten voor de zorg kunnen betalen, en hiervoor dus ook niet meer verzekerd kunnen zijn.

Je bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten als je in Nederland woont, maar de vrije keus in de zorg wordt steeds minder. De medicijnenkeus is aan banden gelegd, en als je aangeeft dat je bijwerkingen hebt van het “goedkoper” voorgeschreven medicijn tegenover de medicijnen die je altijd hebt gebruikt zonder bijwerkingen krijg je te horen dat men deze niet meer voor mag schrijven, en je deze dus zelf moet gaan betalen. Waarvoor betaal je dan nog je verzekering?

Ook de homeopathische middelen zullen worden aangepakt. Alle artsen buiten het reguliere gezondheid betalen het 21% belastingtarieftarief.  Mensen die dus baat hebben bij een behandeling die buiten de reguliere zorg valt zullen hier de dupe van zijn.

Het verplicht eigen risico bedraagt 180 euro tot maar liefst 595 euro in 2014. Een bezoek aan de spoedeisende eerste hulp gaat u als het zonder verwijzing is van een huisarts ook 50 euro kosten.

bruto maandinkomen 2014

maandelijkse zorgpre mie 2014, afgeronde bedragen

1500 euro

27 euro

2000 euro

86 euro

2500 euro

146 euro

3000 euro

205 euro

3500 euro

265 euro

4000 euro

326 euro

4500 euro

385 euro

5000 euro

440 euro

5500 euro

480 euro

6000 euro

480 euro

 

Inkomensafhankelijk verplicht eigen risico 2014

inkomen per jaar

eigen risico

tot 14.000 euro

150 euro

14.000 euro tot 31.000 euro

350 euro

boven 31.000 euro

595 euro

 

Dit waren de plannen die de vvd had in 2012. Echter doordat er zoveel commentaar kwam vanuit zijn achterban, zijn deze plannen niet doorgegaan. Dit had niets te maken met dat mensen met een laag inkomen dus minder zouden moeten gaan betalen, maar het had te maken met het feit dat juist degene die boven 2 x mondaal zitten ineens veel meer moesten gaan betalen. Opeens konden de plannen van tafel, en werd alleen het eigen risico verhoogd naar 220 euro in 2013 en zijn de plannen om deze te verhogen tot 350 euro in 2014.

Hoe krom heel het systeem is blijkt wel uit de cijfers van de verzekeringsmaatschappijen dit jaar.  Want het zijn vooral de artsen en de verzekeringsmaatschappijen die baat hebben bij dit zorgstelsel. Voor degene waar het werkelijk voor bedoelt is, wordt de zorg onbetaalbaar. Dir kabinet wordt dan ook met recht een afbraakkabinet genoemd

 

Copyright Curaçao2013@ Gerda Verstraeten

Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten Chayenna

 

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.