Kinderbijslag 2013: bedragen en bepalingen

Door HenkX gepubliceerd op Thursday 29 November 15:10

Meer weten over de hoogte van kinderbijslag in 2013, wanneer u kinderbijslag krijgt en hoe u kinderbijslag moet aanvragen? Lees verder!

Hoogte kinderbijslag 2013: hoeveel kinderbijslag krijgt u?

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft voor eigen, geadopteerde, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar oud recht op kinderbijslag. Deze sociale uitkering, die verstrekt wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan oplopen tot zo’n 300 euro per kwartaal per kind, dus het is bepaald de moeite waard.

In dit artikel bespreken we de kinderbijslag in drie punten:

 1. Hoogte kinderbijslag 2013: bedragen kinderbijslag in 2013
 2. Algemene bepalingen kinderbijslag 2013
 3. Actualiteiten en vooruitzichten: wat verandert er bij de kinderbijslag in 2013, 2014 en later?

1. Hoogte kinderbijslag: bedragen kinderbijslag per 1 januari 2013*

Termijn 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar
Per kwartaal € 191,65 € 232,71 € 273,78
Per maand € 63,88 € 77,57 € 91,26
Per jaar € 766,60 € 930,84 € 1.095,12

*Pas in 2014 zal de volgende aanpassing van de hoogte van kinderbijslag plaatsvinden, zoals afgesproken in het regeerakkoord van 29 oktober 2012; tot die datum gelden de hier genoemde bedragen. (Zie verder onder punt 3.)

2. Algemene bepalingen: hoe en wanneer krijgt u kinderbijslag?

Er zal hieronder kort een overzicht worden gegeven van de belangrijkste bepalingen met betrekking tot kinderbijslag: 1) kinderbijslag aanvragen, 2) uitbetaling kinderbijslag, 3) uitzonderingen voor 16- en 17-jarigen, 4) dubbele kinderbijslag en 5) kinderbijslag in het buitenland.

2.1 Hoe krijgt u kinderbijslag, en moet u kinderbijslag aanvragen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een eigen kind opvoedt en verzorgt krijgt kinderbijslag. (Woonachtig in het buitenland? Zie punt 2.6.) Dit geldt overigens niet alleen voor uw eigen kinderen, maar ook voor:

 • Stiefkinderen
 • Geadopteerde kinderen
 • Pleegkinderen
 • Andere kinderen die u opvoedt en verzorgt als uw eigen kinderen.

Dit geldt overigens enkel indien de kinderen 17 jaar of jonger zijn.

In sommige gevallen kunt u dubbele kinderbijslag krijgen indien u een gehandicapt kind heeft dat niet bij u woont, maar voor wie u wel hoge kosten moet maken.

Als het uw eigen kind is, ontvangt u in de regel binnen twee tot vier weken nadat u het heeft aangegeven bij de gemeente bericht van de SVB, de uitkerende instantie. Is dat niet het geval, of is het niet uw eigen kind? Neem dan heel eenvoudig contact op met de SVB via http://svb.nl/int/nl/kinderbijslag/contact/contact_kinderbijslag/index.jsp . U wordt dan vanzelf door het proces geleid.

2.2 Wanneer en door wie vindt de uitbetaling van kinderbijslag plaats?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert ieder kwartaal de kinderbijslag uit. De betaaldata voor kinderbijslag in het jaar gerekend vanaf nu zijn als volgt:

 • (Vierde kwartaal 2012 rond 5 januari)
 • Eerste kwartaal 2013 rond 5 april
 • Tweede kwartaal 2013 rond 5 juli

Afhankelijk van uw bank staat het geld één of enkele dagen later op uw bankrekening.

U krijgt kinderbijslag vanaf het eerstvolgende kwartaal dat ingaat vanaf de geboorte van uw kind. Is uw kind geboren op 1 augustus (in het derde kwartaal), dan krijgt u dus in het vierde kwartaal de eerste kinderbijslag en zal de uitbetaling daarvan rond 5 januari zijn. Dit geldt ook voor de verhogingen die gelden wanneer uw kind bijvoorbeeld 6 jaar wordt. In dit geval krijgt u dan dus vanaf het vierde kwartaal de hogere kinderbijslag.

2.3 Uitzondering voor kinderen van 16 en 17

Voor 16- en 17-jarige kinderen gelden er enige aanvullende voorwaarden. Als uw kind bijvoorbeeld geen opleiding meer volgt of teveel bijverdient kan de kinderbijslag worden stopgezet. Hoe dit precies zit en om welke voorwaarden het allemaal gaat vindt u in het artikel Wat verandert er voor de kinderbijslag als uw kind 16 jaar wordt?

2.4 Dubbele kinderbijslag

Als uw kind uitwonend* is en u veel kosten ten behoeve van uw kind moet maken, kunt u tweemaal kinderbijslag krijgen (dubbele kinderbijslag). Dit is het geval als:

 • u per kwartaal meer dan € 1.081 betaalt voor het onderhoud van uw kind, en
 • uw kind niet meer dan € 1.081 netto per kwartaal bijverdient.

Als u kind jonger dan 16 jaar is, kunt u enkel in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag als uw kind uitwonend is ten gevolge van:

 • ziekte of handicap**, of
 • om onderwijs te volgen.

* “Uitwonend” betekent overigens voor de SVB dat u uw kind niet meer dan 45 dagen per kwartaal mag bezoeken. Verblijft u meer dan 45 dagen per kwartaal bij uw kind, dan wordt uw kind als thuiswonend beschouwd en krijgt u éénmaal kinderbijslag. Let op: dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Kortere, afzonderlijke bezoeken worden bij elkaar opgeteld.

**Ouders met kinderen die een handicap hebben maar wel thuiswonend zijn komen tegenwoordig niet langer in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Voor hen is wel de “Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen” (TOG) beschikbaar.

2.5 Kinderbijslag in het buitenland

U kunt in aanmerking komen voor kinderbijslag als u of uw kind in het buitenland woont. Indien u of uw kind binnen de EU woont, is dat gewoonlijk zonder dat er uitzonderingen gelden. Zo krijgt u in België de volledige kinderbijslag. Buiten de EU krijgt u meestal minder dan 100%. Heeft u een bankrekening in het buitenland, dan wordt de kinderbijslag vaak in de lokale valuta overgemaakt. Ook kunnen er administratiekosten van € 0,02 tot € 0,48 per kwartaal in rekening worden gebracht. Neem bij twijfel contact op met de SVB; zie punt 2.1. Op termijn wordt deze “export van uitkeringen” overigens helemaal afgeschaft; zie verder bij punt 3.

2.6 Waarom golden er voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 afwijkende bedragen?

Tot 1 januari 2013 kregen kinderen geboren voor 1 januari 1995 andere bedragen. Dat is geheel om historische redenen. In 1995 werd de oude regeling afgeschaft, waarin grotere gezinnen werden gestimuleerd door de overheid via een telkens hogere kinderbijslag. Na 1995 heeft de overheid daar een neutrale rol ingenomen, waarbij de kinderbijslag per kind onafhankelijk is van de gezinsgrootte. Voor kinderen die nog in de oude regeling zijn geboren, geldt deze dus nog. Per januari 2013 loopt deze overigens af, daar alle kinderen die er nu nog onder vallen dan 18 jaar zullen zijn geworden.

3. Verandert er verder nog iets qua kinderbijslag in 2013 en 2014?

Ja. Zoals hierboven aangegeven zullen de bedragen voor kinderbijslag vanaf 2013 nog maar één keer per jaar worden aangepast aan de inflatie. Bovendien wordt die verhoging ook in 2013 overgeslagen. Dientengevolge gelden de onder punt 1 genoemde bedragen voor 2012 nog tot minimaal 2014. In het regeerakkoord van oktober 2012 staat zelfs dat de kinderbijslag ook in 2014 en in 2015 niet geïndexeerd worden. Of dit daarwerkelijk zal worden uitgevoerd moet nog blijken; via deze pagina zal dan een update volgen.

Ook is in het regeerakkoord de ambitie opgevat om de kinderbijslag in 2014 te versoberen en te vereenvoudigen. De hoogte zou dan niet meer afhankelijk zijn van de leeftijd, en de bedragen worden voor alle leeftijdscategorieën hetzelfde als momenteel voor de groep van 0-5 jaar geldt (zie punt 1.1 hierboven). Ook hiervoor geldt dat nog moet blijken of dit daarwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Verder zullen de normen voor bijverdienen van 16- of 17-jarige kinderen worden aangepast. Dit wordt uitgebreid toegelicht in het artikel Wat verandert er voor de kinderbijslag als uw kind 16 jaar wordt?

Daarnaast is het kabinet voornemens het woonlandbeginsel toe te gaan passen op de kinderbijslag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de zogenaamde ‘export van uitkeringen’ naar landen buiten de Europese Unie geheel wordt stopgezet. Hier is sprake van indien uzelf in deze landen verblijft, of uw kind.

In de overgangstijd worden deze geëxporteerde uitkeringen aangepast op het lokale welvaartsniveau. Dat zal in de meeste gevallen betekenen dat deze wordt verlaagd. Dit heeft betrekking op de volgende landen: Argentinië, Australië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Hongkong, Israël, India, Japan, Jordanië, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Marokko, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Québec, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

In een aantal landen is de kinderbijslag vanaf 1 juli 2012 zelfs geheel stopgezet. Dit geldt voor Bolivia, Botswana, Brazilië, Costa Rica, Gambia, Mali en Mexico. Als u dus kinderbijslag ontving terwijl u of uw kind in één van deze landen verbleef, krijgt u deze dus per 1 juli 2012 niet meer.

©HenkX, augustus 2012
Laatste update: 8 februari 2013

Tip: lees ook: Wat verandert er voor de kinderbijslag als uw kind 16 jaar wordt? 

Thursday 29 November 15:10

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
24/08/2012 14:24
Super weer! Bedankt voor dit overzicht.
24/08/2012 13:10
duidelijke informatie.
dank je wel.
duim