Public

Engelse grammatica: Onregelmatige werkwoorden

H_justin > Engelse taal

Zoals in het artikel Engelse Grammatica: A quick summary al is gezegd dat veel werkwoorden onregelmatig zijn, komen hier alle onregelmatige werkwoorden van de verleden tijd, het hele werkwoord en de voltooide tijd met natuurlijk de betekenis ervan.

Hele werkwoord

Verleden tijd

Voltooide tijd

Nederlands

to be was/were been zijn
to bear bore borne tegen kunnen, verdragen
to become became  become worden
to begin  began begun beginnen
to bend bent bent buigen
to bet bet bet wedden
to bite bit bitten bijten
to blow blew blown waaien
to break broke broken breken
to bring brought brought brengen
to build built built bouwen
to burn burnt burnt branden
to buy bought bought kopen
to catch caught caught vangen
to choose chose chosen kiezen
to come came  come komen
to cost cost cost kosten
to creep crept crept sluipen
to dig up dug up dug up opgraven
to do did  done doen
to draw drew drawn tekenen
to dream dreamt dreamt dromen
to drink drank drunk drinken
to drive drove driven rijden
to eat ate eaten eten
to fall fell fallen vallen
to feed fed fed voeren
to feel felt felt (zich) voelen
to fight fought fought vechten, ruziemaken
to find found found vinden
to fly  flew flown vliegen
to forbid forbade forbidden verbieden
to forget forgot forgotten vergeten
to freeze froze frozen (be-)vriezen
to get got got worden, krijgen
to get away got away got away ontvluchten
to give gave given geven
to go went gone gaan
to grow grew grown groeien
to grow up grew up grown up opgroeien
to hang hung hung hangen
to hang around  hung around hung around rondhangen
to have had had hebben
to hear heard heard horen
to hide  hid hidden verstoppen
to hit hit  hit raken, slaan
to hold held held (vast-)houden
to hurt hurt hurt pijn doen
to keep kept kept doorgaan, (be-)houden
to know knew known weten
to lay off laid off laid off met rust laten
to lead  led led leiden
to learn learnt learnt leren
to leave left left vertrekken
to lend lent lent lenen
to let  let let laten
to lie lay lain liggen
to lose lost lost verliezen
to make made made maken
to mean meant meant bedoelen, betekenen
to meet  met met ontmoeten
to pay paid paid betalen
to put put put aanzetten
to read read read lezen
to ring up rang up rung up opbellen
to run ran run weglopen
to say said said zeggen
to see saw seen zien
to sell sold sold verkopen
to send sent sent verzenden, sturen
to shake shook shaken trillen, beven
to shoot shot shot schieten, filmen
to shut shut shut sluiten
to sing sang sung zingen
to sit sat sat zitten
to sleep slept slept slapen
to smell smelt smelt ruiken
to speak spoke spoken spreken
to spend spent spent doorbrengen, besteden
to spill spilt spilt morsen
to spit spat spat spuwen
to stand stood stood staan
to steal stole stolen stelen
to stank stank stunk stinken
to strike  struck struck opvallen
to swim swam swum zwemmen
to take took taken nemen
to take off took off taken off uittrekken
to teach taught taught leren, onderwijzen
to tear tore torn scheuren
to tell told told vertellen
to think thought thought denken
to throw threw thrown werpen
to understand understood understood begrijpen
to upset upset upset van streek maken
to wake woke woken wakker worden
to wear wore worn dragen
to win won won winnen
to write wrote written schrijven

Nuon als energieleverancier

Help deze website mogelijk te maken en stap over naar Nuon als energieleverancier.
28/09/2012 12:11

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:36
haha dit moest ik gister leren voor school! Duim
03/07/2012 09:36
Ja prima opfrisser!
03/07/2012 09:36
Wow, en dan te bedenken dat ik die allemaal uit mn hoofd moest leren... :)