1 juni 2013

Heb jij ook een partner (ongehuwd)  in het buitenland en wil jij hem of haar naar Nederland halen om hier samen een toekomst op te bouwen? In dit artikel beschrijf ik alles wat je weten moet, waar je aan moet voldoen en hoe de procedures lopen. Nederland hanteert een ontmoedigingsbeleid. Houdt er dus rekening mee dat het een heel gedoe is en dat het veel tijd in beslag neemt.

Dit artikel is bedoeld voor mensen die een ongehuwde partner hebben buiten de EU of voor mensen die een ongehuwde partner hebben binnen de EU, met een nationaliteit van buiten de EU, die nog geen verblijfsvergunning heeft voor het betreffende land waarin hij of zij woont. Het kost een hoop uitzoekwerk om erachter te komen waar je allemaal aan moet voldoen, hoe de procedures lopen en wat het allemaal kost. In dit artikel staat alles wat je weten moet in één oogopslag. Voor aanvullende vragen kun je alles vinden op de website van het IND. *In principe hoef je niemand in te schakelen om te bemiddelen (extern bureau), dit levert onnodig extra kosten op. Alle formulieren zijn duidelijk en in principe is alles op te vragen via het IND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijf bij (on)gehuwde partner, garant staan.

De trouweis die in oktober 2012 van kracht ging is inmiddels komen te vervallen. Het is dus weer mogelijk een ongehuwde partner naar Nederland te halen. Op 1 juni 2013 is de wet Modern migratiebeleid in werking getreden. Hiermee zijn wel een aantal veranderingen opgetreden ten aanzien van het vorige beleid. Welke wijzigingen dit zijn wordt verder in dit artikel verwoord. Een aantal dingen blijven hetzelfde, zoals het garant staan voor je partner.

Als je, je partner naar Nederland wilt halen om hier samen een toekomst op te bouwen, zul je garant moeten staan voor die persoon. Besef dat dit het nodige van jou en je relatie vraagt. Je moet je wel beseffen dat het lot van jouw partner in jouw handen ligt en dat wanneer jij besluit de relatie te verbreken, dit consequenties heeft voor de toekomst van je partner. Als je bereid bent om de eerste jaren 100% verantwoordelijk te zijn voor je partner en je het risico toch wilt nemen, dan dien je aan de volgende eisen te voldoen:  

 • Je moet een bruto inkomen hebben van minimaal € 1.469,40 per maand exclusief vakantiegeld (SV loon). Dit bedrag wordt tweemaal per jaar geïndexeerd, dit inkomen geldt vanaf 1 januari 2013 
 • Jullie moeten beiden ouder zijn dan 21
 • Jullie mogen beiden niet gehuwd zijn
 • Je moet minimaal een contract hebben van minimaal 1 jaar en een werkgeversverklaring
 • Je partner mag geen strafblad hebben
 • Je partner mag niet eerder illegaal in Nederland zijn verbleven

Indien je aan deze eisen voldoet, dient jouw partner het basisexamen "Inburgering in het buitenland" af te leggen bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft. Zonder een diploma kan je verder geen stappen ondernemen. Het officiële leerpakket voor dit examen heet: “Naar Nederland” en is voor
€ 110,00 te bestellen bij uitgeverij Boom. Dit pakket bevat alles wat je moet weten om het examen te maken. Er zijn veel leerboeken te koop voor inburgering, echter is dit het enigste officiële pakket. Bestel deze dus en geen andere, anders loop je het risico dat je partner het examen niet haalt. Het examen kost momenteel € 350,00. Het pakket kun je via deze site bestellen: http://www.naarnederland.nl/bestellen

Hoe gaat het in zijn werk?

Jij vraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het examen aan voor jouw partner en geeft alle gegevens door die zij vragen (naam, achternaam, adres, ambassade van het land waar hij of zij verblijft, geboortedatum, nummer van het paspoort en het e-mail adres). Als je deze gegevens hebt ingevuld, krijg je een mail die je moet bevestigen. Vervolgens stort je het geld op de rekening van het ministerie, waarna zij jou een code geven. Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat de betaling bij het ministerie is verwerkt. Als je de code ontvangen hebt, belt je partner naar de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft voor het maken van een afspraak. Je partner dient zijn of haar paspoort mee te nemen. Wanneer je partner in een land verblijf waarvoor hij nog een procedure heeft lopen, dan dient hij een bewijs van bestendig verblijf aan te tonen. Een bewijs van aanvraag van een verblijfvergunning kan in sommige gevallen niet voldoende zijn. Zorg ervoor dat deze geupdate is. Je dient aan te kunnen tonen dat zijn of haar aanvraag nog steeds loopt en dat hij of zij nog minimaal 3 maanden in het land mag verblijven. Wanneer je partner zich gemeld heeft en alles heeft ingediend, worden vingerafdrukken en een foto genomen. Het examen kan nu beginnen. De aanmelding van het examen kun je doen via deze link: https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/formulier

In de meeste gevallen hoort je partner dezelfde dag nog of hij of zij is geslaagd. In uitzonderlijke gevallen kan het maximaal 2 weken duren. Let op: het diploma is maar een jaar geldig!

Je partner is geslaagd en dan?

Wanneer je partner zijn of haar examen gehaald heeft, kun je de aanvraag TEV (Toegang en verblijf) indienen. De advies aanvraag MVV is komen te vervallen met het nieuwe migratiebeleid.Op dit moment is er geen aparte MVV en VVR aanvraag meer. Met de TEV vraagt u zowel de MVV als de VVR tegelijkertijd aan. Deze formulieren kun je downloaden via de website van het IND. (Mensen uit sommige landen hoeven geen MVV aan te vragen, deze lijst kun je terugvinden op de site van het IND). Voorheen diende de buitenlandse partner zelf de aanvraag in te dienen. Met het in werking treden van het nieuwe migratiebeleid is het ook mogelijk dat de referent de aanvraag indient. Zodra de MVV is verleend dient de buitenlandse partner binnen drie maanden zijn of haar  MVV op te halen bij het Nederlands Consulaat. Daarna heeft hij of zij nog drie maanden de tijd om Nedeland in te reizen. Na aankomst kan hij of zij binnen twee weken zijn of haar verblijfsvergunning ophalen. Waar en wanneer hoort u van het IND.

Om dit formulier  in te kunnen dienen dien je de volgende gegevens mee te sturen:

 • Arbeidscontract verblijfsgever (minimaal een jaarcontract op het moment van indienen aanvraag TEV)
 • Werkgeversverklaring verblijfsgever
 • 3 loonstroken (niet ouder dan 3 maanden), verblijfsgever
 • Kopie van verblijfsvergunning, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort van referent in Nederland met pagina’s visa en reisstempels
 • Bijlage IND garantverklaring (zie formulier)
 • Ongehuwdheidsverklaring van partner (let op: hij moet gelegaliseerd zijn / appostille stempel hebben en  vertaald zijn, de vertaling moet ook weer gelegaliseerd worden!)
 • Kopie geboorteakte (gelegaliseerd / apostille) de geboorteakte is niet nodig voor MVV maar wel bij Inschrijving in GBA gemeente en bij de Ambassade (let op: deze moet vertaald zijn!)
 • Vragenlijst (zie formulier IND) inclusief bewijsstukken van jullie relatie: oa. foto’s, reisdocumenten, telefoonnota’s, verklaringen van familieleden etc.
 • Diploma van het examen
 • Van je partner een kopie van het paspoort met pagina’s met visa en reisstempels
 • De bereidheid in Nederland een Tubercolose onderzoek te doen binnen drie maanden (intentieverklaring)

 

Voor alle aanvragen moet je legeskosten betalen.


Per 1 januari 2013  zijn de volgende tarieven vastgesteld:

TEV aanvraag  (inreisvisum) € 225,-
VVR aanvraag zonder MVV  (tijdelijke verblijfsvergunning voor verblijf bij partner)  €  225,-
Verlengen VVR € 225,-

* Alle legeskosten dienen meteen  betaald te worden op het moment dat je de aanvraag indient.  Dit mag zowel contant als met pin.

 

Verblijf bij partner op basis van MVV en VVR neemt veel verplichtingen met zich mee. Verstrekken van onjuiste gegevens of het te laat doorgeven van veranderingen kan leiden tot intrekken verblijfsvergunning! Kijk voor de verplichtingen op de website van het IND en raadpleeg de brochure!

Alle formulieren zijn te downloaden bij de website van het IND:  http://www.ind.nl

22/06/2013 12:09

Reacties (68) 

Voordat je kunt reagearen moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
23/04/2014 11:46
Ik heb een vraagje,
Wat als je partner een strafblad heeft? Is er dan echt helemaal geen mogelijkheid om te komen?

Ik ken iemand die binnenkort een baby krijgt maar zegt dat haar partner wél naar Nederland kan komen. Alleen twijfel ik hieraan.. aangezien hij nog vastzit én een strafblad wegens drugs heeft.

05/04/2014 17:06
Telt UWV als een werkgever? Ik krijg namelijk veel meer dan de minimale eis. En langer als een jaar...

22/03/2014 03:50
hallo! mijn man en ik hadden een vraagje. ik ben nederlandse en ben vorig jaar verhuist na amerika. mijn man ( amerikaanse) en ik zijn getrouwd. nu hebben we het nieuws te horen gekregen dat mijn moeder waarschijnlijk weer kanker heeft en willen wij graag na nederland verhuizen. ik ga volgende maand al zodat ik een baan kan zoeken en aan alle eisen kan voldoen. als dat allemaal geregeld is dan laat ik mijn man overkomen als hij voor zijn nederlandse test geslaagd is. nu was de vraag, in de eisen staat dat we niet gehuwd mogen zijn. gaat dit problemen opleveren voor ons? en na zijn examen kan ik een verblijfsvergunning aanvragen voor hem en kan hij overkomen toch? we willen problemen voorkomen en proberen dit smooth te doen en zonder problemen want we weten hoe vervelend al de nodige papier werk en stres is wat we niet bepaald kunnen gebruiken nu. btw, thumbs up voor deze pagina! echt super!! alvast bedankt!
22/03/2014 19:34
het niet getrouwd mogen zijn heeft uiteraard betrekking op ongehuwde stellen. Zij mogen niet nog getrouwd zijn met een ander...

jij kan gewoon de tev doen,,,mits jij voldoet aan de eisen die gesteld worden ... voornamelijk die betrekking hebben op inkomen en contract etc
18/03/2014 22:12
Beste lezers, ik zit met een klein probleem omdat ik nog 21 ben verdien ik in mijn werk nog net niet het bedrag dat hierboven genoemd wordt. Mijn vraag is dan bestaat er ook een manier voor de mensen die dat bedrag net niet verdienen?? Of een andere manier? Ik lees hier wel wat staan over België kan iemand mij dat uitleggen.. Wij zijn dringend opzoek naar eventuele oplossingen! Alvast erg bedankt!!!
19/03/2014 08:21
Beste Nerem28.. wannneer je niet aan de inkomenseis voldoet dan houdt het helaas op voor Nederland. je kunt idd ook de eu route doen, waarbij de gebruik maakt van je recht op vrije verkeer.. indien je getrouwd bent kun je nr een willekeurig eu lidstaat vertrekken. Daar gaan wonen en daar de gezinshereniging doen op basis van de eu rechten, waarbij ze jouw partner als gelijke dienen te beschouwen. Je moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen qua inkomsten.. ofwel je vind een baan in dat land..of je blijft in nederland werken en schrijf je je als economisch niet actieve in of je gaat als werkzoekende. Indien je als werkzoekende igechreve wordt heb je echter mr drie maanden de tijd om werk te vinden. Als economisch niet actieve (grensarbeider) moet je wel aan een nkomsteneis voldoen die gelijk staat aan het voor dat land geldende bijstandsniveau. Als je niet gehuwd bent kun je alleen nr belgie. Dan sluit je daar een samenwoonst af. Voor meer info raad ik je aan de website buitenlandsepartner te raadplegen. Informatie over de eu route is zoveel dat ik dat niet in een reactie kan plaatsen. Let wel... eu route is geen makkelijke oplossing....zie het als noodoplossing..
19/03/2014 08:23
p.s. : als je voor de eu route gaat, besef dan wel dat je dan wel echt in het andere land moet gaan wonen... het is zeker geen goedkope oplossing!
05/03/2014 22:13
Hallo,
Je schrijft dat je als partner garant moet staan. Als je uit elkaar gaat, blijf je dan onderhoudsplichtig, en zo ja hoe lang?
Alvast bedankt.
06/03/2014 15:40
als jullie uit elkaar gaan en je partner heeft nog geen recht op zelfstandig verblijf dan zal hij of zij zelf terug moeten keren nr land van herkomst... doet hij of zij dit niet dan ben jij idd wel verantwoordelijk... formeel kunnen ze dan eventuele kosten op jou gaan verhalen..of dit in de praktijk ook echt gebeurt weet ik niet.ik heb daar geen concrete voorbeelden van.....als je uit elkaar gaat hoef je hem of haar niet te voorzien in levensbehoefte... daar gaat de garantstelling in feite ook niet echt om.....het gaat meer om het voorkomen dat hij of zij aanspraak maakt op sociale voorzieningen en eventuele kosten als hij of zij criminele dingen doet...etc etc......of als hij of zij geen recht meer heeft op verblijf en ze pakken hem op en zetten hem in detentie en sturen ze hem terug nr land van herkomst...deze kosten kunnen dus formeel op jou verhaald worden.... heeft je partner na verbreking wel recht op zelfstandig verblijf en hij of zij zou dus een aanvraag indienen dan vervalt jou garantstelling dus
17/02/2014 14:11
Kruimel,
Mijn partner en ik zijn al 3,5/4 jaar samen en zijn nu bijna door alle verschrikkelijke procedures van Saudi-Arabië heen om samen te mogen zijn zonder problemen met haar familie, overheid en al het andere in haar omgeving. Ik hoef denk ik niet te vertellen dat dit heel veel tijd en energie gekost heeft, dus ik heb eigenlijk het gevoel dat het gedoe met de Nederlandse overheid mij zal meevallen (ik hoop dat ik het niet onderschat...). Maar na nu jou overduidelijke artikel te hebben gelezen (super complimenten hiervoor!), heb ik 3 vragen die mij nog dwarszitten:
1. Je geeft aan dat het IND allerlei bewijs wil hebben van onze relatie, maar aangezien mijn partner een volbloed Saudi-Arabische is hebben wij dus van alles in al het geheim moeten doen. De enigen die van ons weten aan haar kant zijn de vrouwen (zussen en moeder), aangezien de mannen in Saudi-Arabië nog al de baas zijn en zij haar liefde voor mij niet zo maar goed zullen keuren. Nu eindelijk hebben we goedkeuring van haar vader en broers na heel veel risico te hebben genomen (ik laat het fijne maar achterwege). Nu eindelijk mijn vraag, zal het IND genoegen nemen met Skype-gesprekken en een aantal foto's van ons zeldzame samen zijn tijdens reizen? (We hebben nooit de kans gehad veel bewijs te creëren omdat onze liefde al die tijd en nu nog steeds tot een bepaald niveau, verboden is geweest).
2. Zoals al aangegeven in mijn vorige vraag, hebben wij dus wel wat bewijs van onze 3,5/4 jarige relatie samen. Maar dit mag natuurlijk NOOIT NIET gezien worden door enige Saudi-Arabische instantie, want dat zou een direct einde betekenen van onze relatie en daarbovenop zou zij ook nog eens gestraft worden door haar overheid (en geloof me, ze zijn daar een stuk harder dan hier in Nederland). Mijn 2e vraag dus, heb ik de garantie dat niets van wat ik instuur naar het IND, gezien zal worden door andere partijen?
3. Het lijkt me duidelijk dat ik haar z.s.m. naar Nederland wil brengen zodat we zonder risico samen kunnen zijn. Hoe veel tijd zal het ongeveer kosten om door de Nederlandse procedures heen te lopen? Als ik in Juni begin, zou ze hier dan al kunnen wonen voor het einde van 2014?
Geweldig werk wat je tot nog toe al hebt geleverd voor de mensen die jou al eerder in dit artikel vragen hebben gesteld. Ik hoop dat je dit zelfde ook voor kunt opbrengen. Alvast bedankt voor je tijd.
Met vriendelijke groet,
Robert
Kruimel tegen RWR91
17/02/2014 16:05
Hoi Robert,
Ik begrijp hoe erg gecompliceert jullie situatie is. Wat bewijzen betreft, gewoon zoveel mogelijk inleveren... als jij wel bewijzen hebt dat jij daar heen gereisd bent dan scheelt het al heel wat... vraagje trouwens... ik neem aan dat jullie niet getrouwd zijn? Als dat idd niet het geval is zijn er wel specifieke eisen aan de bewijzen... deze staan op de website van het IND.. over het hoevaak jullie elkaar gezien moeten hebben en hoe lang.. etc.. Ik ken ze zo niet uit mijn hoofd. Vergeet niet dat je wel de juiste documenten in dient te leveren... Deze zul je wel op moeten vragen bij de overheden van saoudi arabie. Dus ik ben bang dat ze dan wel vermoedens gaan krijgen. Ik vind het dus wel een gevaarlijke onderneming. Zij zal toch eerst haar examen af moeten leggen in land van herkomst. Hoe lang het duurt voordat de procedures rond zijn hangt af hoe lang het duurt voor zij slaagt voor haar examen. Met een beetje pech haal je eind 2014 niet. In jullie situatie zou je ook kunnen overwegen naar Belgie te verhuizen. (dit is het enige land waar je als niet gehuwde de eu route kunt doen) ... je moet dan wel bewijs hebben van twee jaar relatie. Ook moet je een ongehuwdheidsverklaring hebben (maar dit heb je voor Nederland ook nodig) het voordeel van naar belgie gaan is wel dat zij die bij de ambassade van saoudi arabie op kan vragen en zij dit dus niet in eigen land hoeft te doen wat voor haar dus veiliger zal zijn.
ik hoop dat ik je een beetje op weg geholpen heb?
RWR91 tegen Kruimel
17/02/2014 23:03
Hi Kruimel,
Allereerst bedankt voor het reageren.
We hebben bewijzen en ik ben er 1x heen geweest (aangezien Saudi-Arabië BIJNA geen enkel mens binnen laat is dit helaas niet vaker geweest).
1 voordeel wat gelijk een aantal van je risico punten uit de weg slaat is dat we binnenkort gaan trouwen in Saudi-Arabië, nu is alleen nog de vraag of dat ook geldig is voor de IND?
Hartstikke bedankt,
Robert
Kruimel tegen RWR91
17/02/2014 23:11
Zolang je het huwelijk laat registreren bij landelijke taken in Denhaag wel... De huwelijksakte dient dan wel gelegaliseerd te zijn en vertaald te zijn (de vertaling dient ook gelegaliseerd te worden). Indien het geen officieel huwelijk is (bijvoorbeeld alleen trouwen bij een imaam) dan is het huwelijk idd niet geldig. Het moet echt wel een officieel huwelijk zijn wat in Saudi Arabië ook geldt. Mocht je toch meer info willen met betrekking tot de procedures etc dan raad ik ook jou aan eens op het forum van buitenlandsepartner.nl te kijken.. Er zitten daar ook advocaten die meer verstand hebben van zaken.. zeker als het gaat om bepaalde omstandigheden die net iets anders zijn dan bij anderen...
29/01/2014 11:56
Hallo,
een vraag mag je als alleenstaande moeder met een wao-uitkering je partner uit marokko naar ned. overbrengen graag aub antwoordt dank u
29/01/2014 22:55
Voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, gelden andere regels... volgens mij is het wel mogelijk...mr ik weet niet of je dan ook aan diezelde inkomenseis moet voldoen... als ik jou was zou ik even de website van het ind raadplegen of het forum van buitenlandsepartner.nl Je partner zal hoe dan ook het examen moeten doen in marokko.
06/02/2014 06:50
Met een Wia, WAO of IVA kan je ontkomen aan de inkomenseis. Je moet wel kunnen aantonen dat je Wia, WAO of IVA nog minimaal een jaar doorloopt. Er zijn tevens diverse gerechtelijke uitspraken te vinden op het internet waaruit blijkt dat je met dit soort uitkeringen een BP naar Nederland kunt halen. Indien je een WWB uitkering hebt dan kan je het wel vergeten omdat dit niet als inkomen gezien word.
06/02/2014 08:41
Dank je voor de aanvulling!