1 juni 2013

Heb jij ook een partner (ongehuwd)  in het buitenland en wil jij hem of haar naar Nederland halen om hier samen een toekomst op te bouwen? In dit artikel beschrijf ik alles wat je weten moet, waar je aan moet voldoen en hoe de procedures lopen. Nederland hanteert een ontmoedigingsbeleid. Houdt er dus rekening mee dat het een heel gedoe is en dat het veel tijd in beslag neemt.

Dit artikel is bedoeld voor mensen die een ongehuwde partner hebben buiten de EU of voor mensen die een ongehuwde partner hebben binnen de EU, met een nationaliteit van buiten de EU, die nog geen verblijfsvergunning heeft voor het betreffende land waarin hij of zij woont. Het kost een hoop uitzoekwerk om erachter te komen waar je allemaal aan moet voldoen, hoe de procedures lopen en wat het allemaal kost. In dit artikel staat alles wat je weten moet in één oogopslag. Voor aanvullende vragen kun je alles vinden op de website van het IND. *In principe hoef je niemand in te schakelen om te bemiddelen (extern bureau), dit levert onnodig extra kosten op. Alle formulieren zijn duidelijk en in principe is alles op te vragen via het IND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijf bij (on)gehuwde partner, garant staan.

De trouweis die in oktober 2012 van kracht ging is inmiddels komen te vervallen. Het is dus weer mogelijk een ongehuwde partner naar Nederland te halen. Op 1 juni 2013 is de wet Modern migratiebeleid in werking getreden. Hiermee zijn wel een aantal veranderingen opgetreden ten aanzien van het vorige beleid. Welke wijzigingen dit zijn wordt verder in dit artikel verwoord. Een aantal dingen blijven hetzelfde, zoals het garant staan voor je partner.

Als je, je partner naar Nederland wilt halen om hier samen een toekomst op te bouwen, zul je garant moeten staan voor die persoon. Besef dat dit het nodige van jou en je relatie vraagt. Je moet je wel beseffen dat het lot van jouw partner in jouw handen ligt en dat wanneer jij besluit de relatie te verbreken, dit consequenties heeft voor de toekomst van je partner. Als je bereid bent om de eerste jaren 100% verantwoordelijk te zijn voor je partner en je het risico toch wilt nemen, dan dien je aan de volgende eisen te voldoen:  

 • Je moet een bruto inkomen hebben van minimaal € 1.469,40 per maand exclusief vakantiegeld (SV loon). Dit bedrag wordt tweemaal per jaar geïndexeerd, dit inkomen geldt vanaf 1 januari 2013 
 • Jullie moeten beiden ouder zijn dan 21
 • Jullie mogen beiden niet gehuwd zijn
 • Je moet minimaal een contract hebben van minimaal 1 jaar en een werkgeversverklaring
 • Je partner mag geen strafblad hebben
 • Je partner mag niet eerder illegaal in Nederland zijn verbleven

Indien je aan deze eisen voldoet, dient jouw partner het basisexamen "Inburgering in het buitenland" af te leggen bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft. Zonder een diploma kan je verder geen stappen ondernemen. Het officiële leerpakket voor dit examen heet: “Naar Nederland” en is voor
€ 110,00 te bestellen bij uitgeverij Boom. Dit pakket bevat alles wat je moet weten om het examen te maken. Er zijn veel leerboeken te koop voor inburgering, echter is dit het enigste officiële pakket. Bestel deze dus en geen andere, anders loop je het risico dat je partner het examen niet haalt. Het examen kost momenteel € 350,00. Het pakket kun je via deze site bestellen: http://www.naarnederland.nl/bestellen

Hoe gaat het in zijn werk?

Jij vraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het examen aan voor jouw partner en geeft alle gegevens door die zij vragen (naam, achternaam, adres, ambassade van het land waar hij of zij verblijft, geboortedatum, nummer van het paspoort en het e-mail adres). Als je deze gegevens hebt ingevuld, krijg je een mail die je moet bevestigen. Vervolgens stort je het geld op de rekening van het ministerie, waarna zij jou een code geven. Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat de betaling bij het ministerie is verwerkt. Als je de code ontvangen hebt, belt je partner naar de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft voor het maken van een afspraak. Je partner dient zijn of haar paspoort mee te nemen. Wanneer je partner in een land verblijf waarvoor hij nog een procedure heeft lopen, dan dient hij een bewijs van bestendig verblijf aan te tonen. Een bewijs van aanvraag van een verblijfvergunning kan in sommige gevallen niet voldoende zijn. Zorg ervoor dat deze geupdate is. Je dient aan te kunnen tonen dat zijn of haar aanvraag nog steeds loopt en dat hij of zij nog minimaal 3 maanden in het land mag verblijven. Wanneer je partner zich gemeld heeft en alles heeft ingediend, worden vingerafdrukken en een foto genomen. Het examen kan nu beginnen. De aanmelding van het examen kun je doen via deze link: https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/formulier

In de meeste gevallen hoort je partner dezelfde dag nog of hij of zij is geslaagd. In uitzonderlijke gevallen kan het maximaal 2 weken duren. Let op: het diploma is maar een jaar geldig!

Je partner is geslaagd en dan?

Wanneer je partner zijn of haar examen gehaald heeft, kun je de aanvraag TEV (Toegang en verblijf) indienen. De advies aanvraag MVV is komen te vervallen met het nieuwe migratiebeleid.Op dit moment is er geen aparte MVV en VVR aanvraag meer. Met de TEV vraagt u zowel de MVV als de VVR tegelijkertijd aan. Deze formulieren kun je downloaden via de website van het IND. (Mensen uit sommige landen hoeven geen MVV aan te vragen, deze lijst kun je terugvinden op de site van het IND). Voorheen diende de buitenlandse partner zelf de aanvraag in te dienen. Met het in werking treden van het nieuwe migratiebeleid is het ook mogelijk dat de referent de aanvraag indient. Zodra de MVV is verleend dient de buitenlandse partner binnen drie maanden zijn of haar  MVV op te halen bij het Nederlands Consulaat. Daarna heeft hij of zij nog drie maanden de tijd om Nedeland in te reizen. Na aankomst kan hij of zij binnen twee weken zijn of haar verblijfsvergunning ophalen. Waar en wanneer hoort u van het IND.

Om dit formulier  in te kunnen dienen dien je de volgende gegevens mee te sturen:

 • Arbeidscontract verblijfsgever (minimaal een jaarcontract op het moment van indienen aanvraag TEV)
 • Werkgeversverklaring verblijfsgever
 • 3 loonstroken (niet ouder dan 3 maanden), verblijfsgever
 • Kopie van verblijfsvergunning, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort van referent in Nederland met pagina’s visa en reisstempels
 • Bijlage IND garantverklaring (zie formulier)
 • Ongehuwdheidsverklaring van partner (let op: hij moet gelegaliseerd zijn / appostille stempel hebben en  vertaald zijn, de vertaling moet ook weer gelegaliseerd worden!)
 • Kopie geboorteakte (gelegaliseerd / apostille) de geboorteakte is niet nodig voor MVV maar wel bij Inschrijving in GBA gemeente en bij de Ambassade (let op: deze moet vertaald zijn!)
 • Vragenlijst (zie formulier IND) inclusief bewijsstukken van jullie relatie: oa. foto’s, reisdocumenten, telefoonnota’s, verklaringen van familieleden etc.
 • Diploma van het examen
 • Van je partner een kopie van het paspoort met pagina’s met visa en reisstempels
 • De bereidheid in Nederland een Tubercolose onderzoek te doen binnen drie maanden (intentieverklaring)

 

Voor alle aanvragen moet je legeskosten betalen.


Per 1 januari 2013  zijn de volgende tarieven vastgesteld:

TEV aanvraag  (inreisvisum) € 225,-
VVR aanvraag zonder MVV  (tijdelijke verblijfsvergunning voor verblijf bij partner)  €  225,-
Verlengen VVR € 225,-

* Alle legeskosten dienen meteen  betaald te worden op het moment dat je de aanvraag indient.  Dit mag zowel contant als met pin.

 

Verblijf bij partner op basis van MVV en VVR neemt veel verplichtingen met zich mee. Verstrekken van onjuiste gegevens of het te laat doorgeven van veranderingen kan leiden tot intrekken verblijfsvergunning! Kijk voor de verplichtingen op de website van het IND en raadpleeg de brochure!

Alle formulieren zijn te downloaden bij de website van het IND:  http://www.ind.nl

22/06/2013 12:09

Reacties (102) 

Voordat je kunt reagearen moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
23/07/2014 23:15
hoi ik heb een vraag wat is nou de netto inkomen wat je moet hebben ?
28/06/2014 15:30
kruimel ik heb een vraag zie onder
28/06/2014 15:29
een vraag, 7 jaar geleden heb ik mijn vrouw uit Suriname naar Nederland gehaald.
Daar heb heb ik voor een advies aanvraag 815 euro voor betaald een machtiging voorlopig verblijf, we zijn al 5 jaar getrouwd.
Nu heeft mijn stiefdochter een Nederlands Hindoestaanse vriend leren kennen in Suriname zij gaan al 3 jaar met elkaar om, hij wilt haar hier laten komen met haar zoon.
Haar vriend heeft al 830 euro betaald aan het IND nu krijgt hij extra een rekening leges van 228,00 per persoon.
In de brief van haar vriend staat letterlijk vermeld ik citeer op datum 9 juni heeft u namens naam stiefdochter de procedure toegang voorlopig verblijf (TEV) gestart door een aanvraag om een aanvraag in te dienen voor een MVV bij haar partner.
Voor het in behandeling nemen van een MVV aanvraag zijn leges verschuldigd.
Ik stel u hier de gelegenheid om de leges voor de mvv te voldoen.
De leges voor een mvv ten behoeve van de vreemdeling met het oog op het in de eerste zin genoemde verblijfsdoel bedragen 228,00 pp
De leges moeten binnen 3 weken na dagtekening van deze brief ontvangen zijn.
Pas na betaling van de leges wordt overgegaan tot een nadere beoordeling van de aanvraag. Als u de verschuldigde leges niet binnen 3 weken betaalt of de gevraagde bewijsstukken niet binnen 3 weken opstuurt, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.
De aanvraag is al ingediend waarom 2 keer betalen
29/06/2014 00:27
das raar... zou nie moeten kunnen..mr waarom heeft hij 830 euro betaald? waarvoor? TEV aanvraag is toch maar 225,- ? Ik zou even het ind bellen als ik hem was.. heeft hij wel bij de betaling een betalingskenmerk vermeld? indien dat niet gebeurt is dan kan daar het probleem zitten,,ze kunnen die betaling dan niet terugvinden.. Ik zou er toch ff achteraan gaan als ik hem was
28/06/2014 14:48
16/06/2014 17:50
Hallo kruimel.
Ik heb een vraag. . Me vriendin is eerder illegal in netherlands geweest. Ze is terug gegaan naar haar land van herkomst zonder inreisverbod. .Ik wil haar terug naar Nederlands halen. Onmiddels ze is de buiteninburgering
exaam gehaald..omdat zij eerder illegal is geweest heb ik geen recht om een mvv aanvraag procedure beginnen? ?als ben ik nog op alle Eisen voldoende. .Zoals een inkome etc...
21/06/2014 23:27
volgens mij zou dat gewoon moeten kunnen aangezien haar verblijf een ander doel heeft.. iig als jullie getrouwd zijn moet het zeker kunnen.. mr volgens mij in principe ook als jullie niet gehuwd zijn
03/06/2014 16:51
Hoi allemaal,

Ik vroeg mij het volgende af: stel ik teken in juli en jaarcontract dat 1 september in gaat. Als ik het dan bv 25 augustus indien bij het IND klopt het dan gewoon?
04/06/2014 09:17
nee,, want je contract moet geldig zijn op het moment van aanvraag..
03/06/2014 12:39
Hallo allemaal , je moet als inkomenseis 1.485 euro bruto verdienen, wat betekent het bedrag van 1.604 euro op de ind site? Ik verdien nu 1.385 euro bruto en ongeveer 1000 euro (en nog wat) netto, betekent het dan dat ik nog ongeveer 100 euro tekort kom of 300 voor het bedrag van 1604?
En nog een vraag over de huwelijksakte, de legalisatie en vertaling zijn nu verlopen maar ik heb de huwelijksakte wel geregistreerd bij de gemeente;moet ik nu voor de TEV aanvraag de huwelijksakte opnieuw legaliseren en vertalen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Kruimel tegen Anna1
04/06/2014 09:24
jouw SV loon moet 1485 zijn ..die 1604 is inclusief vakantiegeld..als jouw SV loon nu 1385 is kom je dus 100 euro tekort

of je je documenten opnieuw moet vertalen en legaliseren weet ik niet zeker ..ik zou dit even navragen bij het ind als ik jou was