Public

Partner naar Nederland halen om hier te komen wonen, wat moet je doen?

Kruimel > Gezinsperikelen

28 juli 2014

Heb jij ook een partner (ongehuwd)  in het buitenland en wil jij hem of haar naar Nederland halen om hier samen een toekomst op te bouwen? In dit artikel beschrijf ik alles wat je weten moet, waar je aan moet voldoen en hoe de procedures lopen. Nederland hanteert een ontmoedigingsbeleid. Houdt er dus rekening mee dat het een heel gedoe is en dat het veel tijd in beslag neemt.

Dit artikel is bedoeld voor mensen die een ongehuwde partner hebben buiten de EU of voor mensen die een ongehuwde partner hebben binnen de EU, met een nationaliteit van buiten de EU, die nog geen verblijfsvergunning heeft voor het betreffende land waarin hij of zij woont. Het kost een hoop uitzoekwerk om erachter te komen waar je allemaal aan moet voldoen, hoe de procedures lopen en wat het allemaal kost. In dit artikel staat alles wat je weten moet in één oogopslag. Voor aanvullende vragen kun je alles vinden op de website van het IND. *In principe hoef je niemand in te schakelen om te bemiddelen (extern bureau), dit levert onnodig extra kosten op. Alle formulieren zijn duidelijk en in principe is alles op te vragen via het IND.

cceff8faa855336ad53b3325914caea2Z2VtZW5n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijf bij (on)gehuwde partner, garant staan.

De trouweis die in oktober 2012 van kracht ging is inmiddels komen te vervallen. Het is dus weer mogelijk een ongehuwde partner naar Nederland te halen. Op 1 juni 2013 is de wet Modern migratiebeleid in werking getreden. Hiermee zijn wel een aantal veranderingen opgetreden ten aanzien van het vorige beleid. Welke wijzigingen dit zijn wordt verder in dit artikel verwoord. Een aantal dingen blijven hetzelfde, zoals het garant staan voor je partner.

Als je, je partner naar Nederland wilt halen om hier samen een toekomst op te bouwen, zul je garant moeten staan voor die persoon. Besef dat dit het nodige van jou en je relatie vraagt. Je moet je wel beseffen dat het lot van jouw partner in jouw handen ligt en dat wanneer jij besluit de relatie te verbreken, dit consequenties heeft voor de toekomst van je partner. Als je bereid bent om de eerste jaren 100% verantwoordelijk te zijn voor je partner en je het risico toch wilt nemen, dan dien je aan de volgende eisen te voldoen:  

 • Je moet een bruto inkomen hebben van minimaal € 1.495,20 per maand exclusief vakantiegeld (SV loon). Dit bedrag wordt tweemaal per jaar geïndexeerd, dit inkomen geldt vanaf 1 juli 2014 
 • Jullie moeten beiden ouder zijn dan 21
 • Jullie mogen beiden niet gehuwd zijn
 • Je moet minimaal een jaarcontract hebben die  minimaal 1 jaar geldig is op het moment van aanvraag (wanneer die dus binnenkomt!!!) en een werkgeversverklaring
 • Je partner mag geen strafblad hebben
 • Je partner mag niet eerder illegaal in Nederland zijn verbleven

Indien je aan deze eisen voldoet, dient jouw partner het basisexamen "Inburgering in het buitenland" af te leggen bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft. Zonder een diploma kan je verder geen stappen ondernemen. Het officiële leerpakket voor dit examen heet: “Naar Nederland” en is voor
€ 110,00 te bestellen bij uitgeverij Boom. Dit pakket bevat alles wat je moet weten om het examen te maken. Er zijn veel leerboeken te koop voor inburgering, echter is dit het enigste officiële pakket. Bestel deze dus en geen andere, anders loop je het risico dat je partner het examen niet haalt. Het examen kost momenteel
€ 350,00. Het pakket kun je via deze site bestellen: http://www.naarnederland.nl/bestellen

Hoe gaat het in zijn werk?

Jij vraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het examen aan voor jouw partner en geeft alle gegevens door die zij vragen (naam, achternaam, adres, ambassade van het land waar hij of zij verblijft, geboortedatum, nummer van het paspoort en het e-mail adres). Als je deze gegevens hebt ingevuld, krijg je een mail die je moet bevestigen. Vervolgens stort je het geld op de rekening van het ministerie, waarna zij jou een code geven. Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat de betaling bij het ministerie is verwerkt. Als je de code ontvangen hebt, belt je partner naar de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft voor het maken van een afspraak. Je partner dient zijn of haar paspoort mee te nemen. Wanneer je partner in een land verblijf waarvoor hij nog een procedure heeft lopen, dan dient hij een bewijs van bestendig verblijf aan te tonen. Een bewijs van aanvraag van een verblijfvergunning kan in sommige gevallen niet voldoende zijn. Zorg ervoor dat deze geupdate is. Je dient aan te kunnen tonen dat zijn of haar aanvraag nog steeds loopt en dat hij of zij nog minimaal 3 maanden in het land mag verblijven. Wanneer je partner zich gemeld heeft en alles heeft ingediend, worden vingerafdrukken en een foto genomen. Het examen kan nu beginnen. De aanmelding van het examen kun je doen via deze link: https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/formulier

In de meeste gevallen hoort je partner dezelfde dag nog of hij of zij is geslaagd. In uitzonderlijke gevallen kan het maximaal 2 weken duren. Let op: het diploma is maar een jaar geldig!

Je partner is geslaagd en dan?

Wanneer je partner zijn of haar examen gehaald heeft, kun je de aanvraag TEV (Toegang en verblijf) indienen. De advies aanvraag MVV is komen te vervallen met het nieuwe migratiebeleid.Op dit moment is er geen aparte MVV en VVR aanvraag meer. Met de TEV vraagt u zowel de MVV als de VVR tegelijkertijd aan. Deze formulieren kun je downloaden via de website van het IND. (Mensen uit sommige landen hoeven geen MVV aan te vragen, deze lijst kun je terugvinden op de site van het IND). Voorheen diende de buitenlandse partner zelf de aanvraag in te dienen. Met het in werking treden van het nieuwe migratiebeleid is het ook mogelijk dat de referent de aanvraag indient. Zodra de MVV is verleend dient de buitenlandse partner binnen drie maanden zijn of haar  MVV op te halen bij het Nederlands Consulaat. Daarna heeft hij of zij nog drie maanden de tijd om Nedeland in te reizen. Na aankomst kan hij of zij binnen twee weken zijn of haar verblijfsvergunning ophalen. Waar en wanneer hoort u van het IND.

Om dit formulier  in te kunnen dienen dien je de volgende gegevens mee te sturen:

 • Arbeidscontract verblijfsgever (minimaal een jaarcontract op het moment van indienen aanvraag TEV)
 • Werkgeversverklaring verblijfsgever
 • 3 loonstroken (niet ouder dan 3 maanden), verblijfsgever
 • Kopie van verblijfsvergunning, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort van referent in Nederland met pagina’s visa en reisstempels
 • Bijlage IND garantverklaring (zie formulier)
 • Ongehuwdheidsverklaring van partner (let op: hij moet gelegaliseerd zijn / appostille stempel hebben en  vertaald zijn, de vertaling moet ook weer gelegaliseerd worden!)
 • Kopie geboorteakte (gelegaliseerd / apostille) de geboorteakte is niet nodig voor MVV maar wel bij Inschrijving in GBA gemeente en bij de Ambassade (let op: deze moet vertaald zijn!)
 • Vragenlijst (zie formulier IND) inclusief bewijsstukken van jullie relatie: oa. foto’s, reisdocumenten, telefoonnota’s, verklaringen van familieleden etc.
 • Diploma van het examen
 • Van je partner een kopie van het paspoort met pagina’s met visa en reisstempels
 • De bereidheid in Nederland een Tubercolose onderzoek te doen binnen drie maanden (intentieverklaring)

 

Voor alle aanvragen moet je legeskosten betalen.


Per 1 juli 2014  zijn de volgende tarieven vastgesteld:

TEV aanvraag  (inreisvisum) € 228,-
VVR aanvraag zonder MVV  (tijdelijke verblijfsvergunning voor verblijf bij partner)  €  228,-
Verlengen VVR € 228,-

* Alle legeskosten dienen meteen  betaald te worden op het moment dat je de aanvraag indient.  Dit mag zowel contant als met pin.

 

Verblijf bij partner op basis van MVV en VVR neemt veel verplichtingen met zich mee. Verstrekken van onjuiste gegevens of het te laat doorgeven van veranderingen kan leiden tot intrekken verblijfsvergunning! Kijk voor de verplichtingen op de website van het IND en raadpleeg de brochure!

Alle formulieren zijn te downloaden bij de website van het IND:  http://www.ind.nl

22/06/2013 12:09

Reacties (165) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
14/04/2015 12:30
Beste Kruimel,

Ik wil mijn vriendin uit Oekraine naar Nederland halen om samen te wonen. Ben 23 jaar en studeer nog op de universiteit. Ik ben ervan op de hoogte dat er een inkomensgrens is om je partner naar NL te halen. Ik ben momenteel in dienst van een Litouws bedrijf (contract voor 2 jaar) en voldoe daarmee aan de inkomensgrens die gesteld is door het IND. Echter omdat ik in dienst ben vaan een Litouws bedrijf, betaal ik ook in Litouwen belasting. Is het nog steeds mogelijk om mijn vriendin naar NL te halen in dit geval?

Graag verneem ik en met vriendelijke groet,

Serp
15/04/2015 15:17
Beste Serpi,
Volgens mijn eigen logische beredenering ga ik er vanuit dat het IND er niet meer akkoord gaat.. wanneer jij een contract hebt in het buitenland zou je daar dus ook werken en er dus verblijven.. je bent niet in staat dagelijks op en neer te rijden .. de vraag is dus waar jouw hoofdverblijfplaats in deze is. Als het een lithouws bedrijf is gevestigd in Nederland, dan zou het anders kunnen zijn... als je dat kunt bewijzen... Wil je zekerheid hebben in deze vraag dan raad ik je aan deze vraag even voor te leggen op het forum : buitenlandsepartner.nl .. Wettelijk gezien weet ik namelijk niet concreet hoe ze hiermee omgaan.

Even terzijde.. maar lithouwen hoort toch bij de EU? Misschien de overweging waard om de EU route te doen ?
11/04/2015 12:45
Hallo Kruimel,
weet je toevallig ook hoe het in zijn werk gaat met kinderen van de Partner die met haar meekomen?
Dit zijn niet mijn biologische kinderen
kan de Referent daar tev voor aanvragen of moet de moeder dit zelf doen?
maakt het nog verschil of we getrouwd zijn of niet?
11/04/2015 22:15
of jij het moet doen of je partner weet ik zo niet.. ik weet alleen wel dat het wel kan.. mr de biologische vader moet hier wel toestemming voor geven .. tenzij zwart op wit staat dat de vrouw alleen de voogdij heeft.
10/04/2015 20:50
Hoi Kruimel,

Een kennis van mij wilt zich zelf laten halen door een goed vriwnd van hem.
Maar hij heeft hier al eerder gewoond en daarna ook illegaal, daarna is hij uit het land gezet. En is ook voor 2 jaar lang ge-banned zoals hij dat zegt.
Kan hij alsnog na die 2 jaar of eerder door iemand gehaald worden naar Nederland om hier te wonen? Of is dat helemaal niet mogelijk?
En mag hij na die 2 jaar wel op vakantie komen als het wonen niet mogelijk is?

Groet Darshni,
11/04/2015 22:13
hoi hoi,
in het kader van gezinshereniging. .dus wanneer de partner tev aanvraagt voor je vriend dan kan het inreisverbod opgeheven worden... wanneer het geen partner is kan dat naar mijn weten niet. Vakantievisum zal waarschijnlijk moeilijk worden omdat het dan toch wordt afgewezen op vestigingsgevaar.. dus alleen met TEV is het wel mogelijk.. dit weet ik vanwege kennissen bij wie het ook is gelukt ondanks inreisverbod
25/03/2015 14:07
Beste kruimel,

Mijn partner is van marokkaanse afkomst, woont nu in spanje. Hij heeft een spaanse verblijfsvergunning .
Is hij ook verplicht de inburgeringsexamen af te legged in het buiten land.?
Alvast bedankt.
MET VRIENDELIJKE GROETEN.
Ayoub
27/03/2015 09:49
ja hij is ook nog steeds verplicht het examen af te leggen.. maar omdat hij rechtmatig verblijf heeft in Spanje mag hij dit ook in spanje doen en hoeft hij hiervoor niet terug nr zijn thuisland... hij dient echter wel een bewijs van bestendig verblijf te kunnen overleggen.. Wat voor jullie handig zou zijn is dat jullie gaan trouwen (als jullie dit niet al zijn) en dat jij in spanje gaat wonen voor minimaal 6 maanden... Eenmaal daar aantoonbaar samengewoond en geleefd voor tenminste 6 maanden (lieft toch wat langer) dan kun jij samen met hem terugkeren nr nederland en hier de EU toetsing aanvragen (de zogenaamde eu route doen) .. verdiep je eens in de richtlijn voor eu onderdanen en het vrije verkeer van personen binnen de eu zou ik zeggen.. Misschien dat dit voor julllie wel een veel betere oplossing zou zijn.
04/02/2015 17:26
Nog een klein puntje:
Mijn vriend heeft een HBO diploma uit de VS, werkzaam voor een Nederlands bedrijf in China (betaald geen belasting in Nederland), 5 jaar onbeperkt toeristen visum toegewezen gekregen met 'relatie proof' documenten, en een middelbare school diploma uit Nederland. Denk je dat dit soort dingen een plus zijn? Of maakt het eigenlijk helemaal niets uit ;-)
Kruimel tegen Ranne
05/02/2015 09:02
Hoi Sanne,
Ik denk dat de punten over de scholing van je partner wel een pluspunt kunnen zijn.. ik geloof dat hier wel uitzonderingen voor zijn.. mr of dat die uitzonderingen gelden voor het inburgeringstraject en naturalisatie of dat dit ook geldt voor het inburgeringsexamen tbv de TEV weet ik eigenlijk niet .. Als ik jou was zou ik deze vraag gewoon eens voorleggen bij de IND .. In de richtlijnen staat nergens of je perse een contract bij een nederlandse werkgever zou moeten hebben.. ik ga er zelf vanuit dat het ook niks uitmaakt bij wie je een contract hebt.. zolang je maar een contract hebt en voldoet aan de middeleneis. WAnneer je partner een TEV heeft gekregen mag hij gewoon gelijk werken.. of hij dan ook direct werk vindt is natuurlijk van veel factoren afhankelijk.. Voor wat betreft de TEV en de punten die je hierboven hebt vernoemd.. ik ga ervan uit dat een TEV bij jullie zo geregeld is.. T duurt uiteraard wel een paar maanden.. mr ik ken mensen in minder gunstige gevallen waarbij het misschien net drie maanden geduurd heeft. Jij hoeft nadat je de TEV hebt aangevraagd niet in nederland te zijn.. Een kennis van me zat in die periode in Nigeria en haar partner in Oeganda.. alles is super snel verlopen en hebben elkaar vorige week weer in Nederland in de armen kunnen sluiten :)
04/02/2015 17:23
Hoi Kruimel, wat een super artikel. Dit is zeker ontzettend bruikbaar. Ik ben inmiddels 6 jaar samen met mijn Chinese partner en we wonen momenteel in China maar hebben ook samen in de VS gewoond. Nederland is de nieuwe stap, ik zie er wel een beetje tegenop!

Ik had een paar vraagjes, want ik kon hier tot nu toe nog niet zoveel informatie over vinden:
1) Weet je of het inburgeringsexamen ook nodig is als iemand een Nederlands middelbare school diploma heeft (hij was hier toen op een studie visum in die tijd).
2) Ik ben werkzaam bij een buitenlandse (niet EU) werkgever, en mijn salaris is boven de norm. Ik kan waarschijnlijk vanuit Nederland gewoon doorwerken, alleen vroeg ik mij af of dit wel mag? of moet je echt een (meer dan een jaar) contract hebben voor een Nederland/europese werkgever? Ik betaal geen inkomstenbelastig in Nederland momenteel.
3) Als er goedkeuring is gegeven, hoe lang duurt het voordat iemand aan de slag zou kunnen qua werk (als hij een baan kan vinden natuurlijk). De grootste twijfel van mijn vriend is dat hij lang thuis komt te zitten en dat hij op mijn schouder moet leunen.
4) Wat is de procedure op zijn snelst? Zullen we 3 maanden apart zijn, een half jaar? Wat is op zijn snelst en wat is gemiddeld denk je? Ik heb dit eerder lange tijd gedaan en zit om eerlijk te zijn hier behoorlijk tegenop.
5) moet ik deze procedure perse in Nederland uitzitten of mag ik gewoon op en neer reizen en kunnen we de uitslag in China afwachten?

ONTZETTEND bedankt!
29/01/2015 22:57
Hoi Kruimel
ik had even een vraagje door bepaalde dingen ben nu erg onzeker
en gaat daarbij om het feit, mijn vriendin uit venezuela kwam in 2008 naar frankrijk en ging daar op school ze was toen 16, om lang verhaal kort te maken in 2011 kwam ze naar nederland.
ik heb haar leren kennen toen ze net 18 was, ik destijds 25.
maar toen had ze geen verblijfsvergunning OFTEWEL ze was hier illegaal.
ik zocht toen al op site van ind en daar zag ik dat je moet minimaal 21 zijn.
hoe stom ik ook was, dacht dan doen we wel als ze 21 is, maar toen was al te laat vermoedelijk door iemand verlinkt stond vreemdelingen politie aan de deur.
ze heeft 1 dag vast gezeten, en inreisverbod tot 13 maart 2015.
ze mocht direct weer naar mij toe omdat ik zou regelen dat ze naar land van herkomst kon gaan.ik heb toen ticket gekocht voor haar dit was in 2013. ze heeft geen stempel gekregen etc
maar nu is mijn onzekerheid van gezien de papieren die je moet invullen
de Antecedentenverklaring en daar staat ook bij eerder illegaal verbleven in nederland , is dit bijvoorbaad al direct een afwijzing als ik alles netjes heb opgestuurt.
ik voldoe aan alle eisen heb vast werk al 8 jaar voldoende inkomen geen strafblad zei ook niet. maar heb gevoel dat eerder verblijf nu een probleem gaat worden ,ik heb zoveel gegoogled al en lees verschillende verhalen.
ze is momenteel 21 jaar en is al 2 jaar in haar eigen land.
we hebben contact via tel skype app fb etc
maar wil zo graag dat we hier een gezin kunnen vormen.
maar denk je dat dit uberhaubt een kans maakt, want ik snap echt niet meer gezien alle verhalen

Mvg kevin

30/01/2015 14:14
Beste Kevin,
Wat een vervelende situatie! ik weet idd dat de vraag gesteld wordt over illegaal verblijf . Deze vraag moet je gewoon eerlijk antwoorden. Of dit direct al een reden is voor afwijzing, dat denk ik niet. Er zijn namelijk meer mensen die hier bijvoorbeeld niet succesvol asiel hebben aangevraagd en uiteindelijk dus illegaal waren, vervolgens teruggestuurd zijn nr land van herkomst, die later toch via TEV nr nederland mochten komen. Waarbij zelfs het inreisverbod is opgeheven! Ik acht het zelf dus niet onmogelijk. Als ik jou was zou ik deze vraag eens even voorleggen op het forum van buitenlandsepartner.nl . deze vraag kun je ter plaatse ook stellen aan Prawo , de webadvocaat. je zou hem zelfs een bptje kunnen sturen. Hij zal jou hier een eenduidiger antwoord op kunnen geven dan ik. Ik wens je iig veel succes en hoop echt dat het uiteindelijk voor jullie gaat lukken en dat jullie snel weer bij elkaar kunnen zijn.