Public

Gemeentelijke belastingen: hoe werkt het?

Mijntje- > Geldzaken goed geregeld

Het is voor velen even schrikken als de rekening voor gemeentelijke belastingen ineens op de deurmat ligt. En tot overmaat van ramp, krijg je ook nog een aparte rekening van het waterschap. Welke belastingen betaal je en waar moet je op letten? En wat te doen als je niet kunt betalen? Raadpleeg naast deze tips en uitleg altijd je eigen gemeente voor de exacte tarieven en procedures.

Lees ook: Waterschapsbelasting: controleren en betalen van de rekeningen

Belastingen en heffingen

Er zijn twee typen gemeentelijke belastingen: de echte belastingen en heffingen. De opbrengsten van echte belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad zelf mag bepalen waaraan de gemeente dit geld besteedt. De heffingen ofwel retributies brengen de gemeente niets op; deze worden direct gebruikt om bepaalde kosten te dekken.

Meest voorkomende belastingen

Hier volgt een overzicht van de belastingen en heffingen op de gecombineerde aanslag van de gemeente. Niet iedereen betaalt alle genoemde belastingen. De tarieven verschillen per gemeente.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak, betaal je onroerende zaakbelasting (OZB). In de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaren- en gebruikersbelasting. Ben je zowel eigenaar als gebruiker, dan betaal je beide belastingen. Voor woningen is de gebruikersbelasting afgeschaft in 2006, waardoor huurders geen OZB meer betalen.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geïnd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Soms kan je extra containers aanvragen, waarvoor je ook extra betaalt. Je krijgt echter geen vrijstelling van deze belasting, wanneer je geen afval aan de straat zet.

Reinigingsrechten

Reinigingsrechten worden geïnd voor het laten verwijderen van bedrijfsafval. Je kan er soms voor kiezen om zelf een contract af te sluiten met het afvalverwerkingsbedrijf.

Rioolheffing/rioolrechten

Rioolheffing wordt geheven van gebruikers en (bedrijfs)panden, die direct en indirect op het riool zijn aangesloten.

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond, betaal je hondenbelasting. Het tarief vanaf een eventuele tweede hond ligt aanzienlijk hoger.

Woonforensenbelasting

Wanneer je voor meer dan 90 dagen per jaar een woning hebt, maar niet in de betreffende gemeente staat ingeschreven, betaal je woonforensenbelasting. Deze is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Verhuizing of wijziging gezinssamenstelling

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, dan betaal je sommige belastingen slechts voor het aantal hele maanden dat je in de nieuwe gemeente woont. Dit geldt voor afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing en hondenbelasting. (OZB gaat per kalenderjaar, met 1 januari als peildatum.) Bij de gemeente waaruit je vertrekt, krijg je automatisch ontheffing. Het geld wordt teruggestort op de bankrekening, waarmee je de vorige keer hebt betaald. Op deze manier betaal je van deze belastingen en heffingen niets dubbel.

Aangezien er aparte tarieven voor eenpersoons en meerpersoons huishoudens gelden, kan een wijziging in gezinssamenstelling tot een verhoging of verlaging van de heffingen leiden. Wanneer alle adreswijzigingennetjes aan de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn doorgegeven, dan wordt deze wijziging automatisch doorgevoerd.

Betalen van de rekening: aandachtspunten

Kloppen de bedragen?

Wanneer je de rekening ontvangt, controleer dan eerst of alles klopt. Met behulp van bovengenoemd overzicht of (beter nog) de folder van je eigen gemeente kan je nagaan of de geïnde belastingen en heffingen terecht zijn.

Dit zijn enkele veel voorkomende redenen om bezwaar aan te tekenen:

  • De gemeente heeft ten onrechte tarieven voor meerpersoonshuishoudens gehanteerd;
  • De gemeente is er ten onrechte vanuit gegaan dat je op 1 januari van dat jaar al in de gemeente woonde;
  • Je bent het niet eens met de vastgestelde WOZ -waarde van je huis of andere onroerende zaak (OZB);
  • Het aantal bij de gemeente geregistreerde honden klopt niet.

 

Betaling ineens of in termijnen
 

Andere aandachtspunten zijn de betalingswijze en je bankrekeningnummer. Bij de eerste aanslag wordt meestal automatisch van betaling ineens uitgegaan. (Dit kan bij sommige gemeenten ook in twee termijnen zijn.) Stuur het bijgevoegde incassoformulier op, wanneer je in meerdere termijnen wilt betalen. Dit zijn vaak tien termijnen en mogelijk komt hier een klein bedrag bij voor incassokosten. Voor het volgende jaar hanteert de gemeente meestal de betalingswijze, die je het voorgaande jaar hebt gebruikt. Betaalde je voorheen in termijnen, maar wil je liever ineens betalen, dan kan je telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Op tijd betalen
 

Voorkom aanmaningskosten en betaal altijd op tijd. Houd er rekening mee dat je betaling enkele dagen onderweg is. Betaal dus ruim voor de vermelde datum. Bij betaling in twee termijnen dient minimaal de helft van het totaalbedrag voor de eerste termijn en de rest voor de tweede termijn te worden overgemaakt. Bij betaling in meerdere termijnen, gaat de incasso automatisch. (Is dit niet het geval, dan staan de datums voor de verschillende termijnen in de brief van de gemeente vermeld.)

Bankrekeningnummer
 

De gemeente onthoudt het bankrekeningnummer dat je de vorige keer gebruikte voor de betaling. Wees hierop alert, wanneer je bankrekeningnummer in de tussentijd is gewijzigd. Een automatische incasso kan dan niet meer worden geïncasseerd. Geef deze wijziging dus op tijd (voor de eerste incassering) door. Ook wanneer de gemeente jou terug moet betalen, bijvoorbeeld bij verhuizing, is het belangrijk om na te gaan of werkelijk terugbetalen en of ze het juiste bankrekeningnummer hebben.

Bezwaar

Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen. Betaal de rekening echter wel op tijd om extra aanmaningskosten te voorkomen. Wanneer je bezwaar gegrond wordt verklaard, dan krijg je je geld alsnog terug. Meer informatie vind je hier, maar raadpleeg ook altijd je eigen gemeente.

Kwijtschelding of betalingsregeling

Voorkom aanmaningskosten en wacht dus niet af wanneer je de rekening niet kunt betalen. Onderneem actie en vraag de gemeente om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Wanneer je inkomen niet toereikend is, kan je kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Meer informatie staat hier. De gemeente beoordeelt aan de hand van je inkomsten en uitgaven of je kwijtschelding krijgt. Niet alle belastingen komen in aanmerkingen voor kwijtschelding. Zo kan hondenbelasting alleen voor de eerste hond worden kwijtgescholden. Waarschijnlijk moet je de belastingen wel betalen/voorschieten, zolang de kwijtschelding niet is verleend. Overleg dus goed met je gemeente!

Wanneer je niet in aanmerking komt voor vrijstelling, maar toch niet direct kunt betalen, overleg dan met je gemeente of je een betalingsregeling kunt treffen. De betalingsregeling is geen recht, maar veel gemeentes zullen je toch deze gunst willen verlenen.

Bronnen

http://www.rijksoverheid.nl


Nuon als energieleverancier

Help deze website mogelijk te maken en stap over naar Nuon als energieleverancier.
21/10/2013 22:22

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.