Public

Belastingaangifte 2013, aangifte inkomstenbelasting 2013. Belasting aangifte 2013 programma download en aftrekposten

Fromagi > Belasting

Belastingaangifte doen over 2013.
Informatie over aangifte inkomstenbelasting zoals de Aftrekposten, Kinderopvangtoeslag, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Levensloopverlof, Ouderschapsverlof, Ziektekosten, Pgb, Giften, Alimentatie en meer.
In 2013 doet u aangifte over uw verkregen inkomsten. Dit heet inkomstenbelasting, deze doet u over het jaar 2012. De belastingaangifte is verplicht, mits u een brief hebt gekregen.
U kunt ook uitstel aanvragen zodat u uw belastingaangifte van 2012 later kan doen. De belastingdienst zit in Heerlen, zij versturen u de post. Elk jaar veranderen een aantal zaken met betrekken tot uw belastingzaken. Belangrijk zijn veranderingen in fiscaal partnerschap. Hier zitten allerlei fiscale aftrekposten in. Dit kan betekenen dat uw meer geld terug moeten betalen of zelfs geld terug zal krijgen. Ook uw partner kan van invloed zijn op uw belasting.

Belangrijke zaken met betrekking tot uw belasting aangifte:
Een eigen woning, ziektekosten, studiekosten, spaargeld, kinderopvangtoeslag, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Levensloopverlof, lijfrentepolis, koopsompolis, Ouderschapsverlof, PGB (persoonsgebonden budget), lening, schulden, Giften, Alimentatie en meer. Allemaal termen die u tegen zult komen wanneer u belastingaangifte gaat invullen. Het is dus zaak om alles goed uit te zoeken of om dit zelf goed bij te houden. Wanneer u niet op de hoogte bent van alle aftrekposten en tips, dan kunt u veel geld mislopen. Tip is dus dat u op de hoogte bent van de aftrekposten belasting aangifte 2013.

Spaargeld aangeven aan de belasting dienst.
Uw spaargeld en vermogen moet u in box 3 doorgeven aan de belastingdienst. Een spaarsaldo van 20.000 is voldoende voor een vrijstelling. Daarboven moet u meer belasting betalen. Het is dus belangrijk om te weten wanneer uw spaargeld belastingvrij is in 2013.

Downloaden belastingaangifte programma 2013;
Als je je belastingaangifte moet invullen is het handig om het programma voor de aangifte inkomsten belasting 2012 te gebruiken. Wil je zelf aangifte doen met je computer? Dan heb je een persoonlijke DigiD code nodig. Met een DigiD kun je eigen identiteit verifiëren. Het is dus een digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor aangifte te kunnen doen heb je veel financiële informatie nodig; Je persoonlijke gegevens. Je partnerschap, heb je een geregistreerd partner of echtgenoot? Verder heb je nodig: - een voorlopige aanslagen / teruggave van 2013, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2013, huur toeslag 2013 of zorgtoeslag 2013. En als laatste eventuele informatie over inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering van UWV, Sociale Verzekeringsbank, een pensioenuitkering of een lijfrente uitkering waarop loonheffing is ingehouden.
Het download programma om aangifte te doen over uw belastinggegevens van het jaar 2012: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/ib2012_win_setup.exe (dit is voor een pc met Windows)

Vul je persoonlijk gegevens in:


 

 

 

 

 


 

Overzicht boxen belastingaangifte.

Informatie Box 1: Inkomsten uit overige werkzaamheden.
Hebt u een eigen woning of een tweede woning zoals een vakantiehuis of Monumentenpand?
Overige bezittingen en schulden zijn uw spaartegoeden, saldo op uw spaarrekening, Effecten en andere beleggingen. Loon uit loondienst, loon uit ziektewet uitkeringen, fooien, uitkeringen zoals het Uwv, uw AOW, het pensioen, lijfrente, WAO, WIA, WW, ANW, bijstand. Reis aftrek openbaar vervoer, uw eigen woning indien hoofdverblijf, uitkeringen uit het buitenland, vrijgestelde inkomens als werknemer bij een internationale organisatie als de EU, de VN of de NAVO. Onder het kopje 'andere inkomsten' vallen: Alimentatie of afkoopsommen daarvan, periodieke uitkeringen zoals een bijdrage voor een premiekoopwoning, inkomsten uit overige werk zoals freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter, rente over de tijd voor 2001, of een teruggekregen geldbedrag of vergoeding dat in een eerdere aangifte al is afgetrokken.

Informatie Box 2: Aanmerkelijk belang.
Een aanmerkelijk belang heb je als je met uw fiscale partner direct of indirect minimaal 5% had aan aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of het stemrecht.

Informatie Box 3: sparen en beleggen.
Uw bezittingen zoals beleggingen, spaargeld of een tweede woning komen hier aan de orde. Ook is het van belang of uw bezittingen in totaal meer waard zijn dan 21.139 euro. Verder is van belang; minderjarige kinderen, beleggingen in durfkapitaal, andere beleggingen, niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen en andere vorderingen heeft. Ook schulden en negatief saldo moeten worden doorgegeven. Ook als het om een rekening in het buitenland gaat.

Een tweede woning komt in box 3, tenzij je hiermee beoogd winst te maken (vaak samen met nog meer woningen). Dan komt dit bij de overige inkomsten. Heb je slechts een tweede woning en ontvang je tijdens de vakantieperiode af en toe huur; dan wordt deze huur niet belast, maar valt de woning onder rendementheffing van Box 3.

Veel succes met het invullen van uw belastingaangifte 2013.

28/04/2013 22:14

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.