Aangifte inkomstenbelasting 2013: aftrekposten, download programma, PGB en tips.

Door Fromagi gepubliceerd op Wednesday 27 February 15:40

Aangifte inkomstenbelasting 2013: aftrekposten, wijzigingen, download programma, PGB en tips.

Het wordt weer tijd om de belasting aangifte over het afgelopen jaar, 2012, te gaan doen. De belastingdienst heeft een drukke tijd, maar proberen dit op te vangen door gegevens van de mensen al vanaf 1 maart in het belasting aangifte programma te verwerken.

Voor het invullen van de belasting aangifte heeft u een programma nodig die u moet downloaden op uw computer. Zo moet u kiezen welk aangifte proramma u wilt downloaden. Voor windows, MAC OS X apple, Linux. 2012, 2011 of een eerder jaar.

Belasting aangifte moet bijna iedereen doen. Wanneer u een inkomen ontvangt, maar ook wanneer u een uitkering heeft. Na het doen van de belastingaangifte 2012 hoort u van de belastingdienst of u geld terug krijgt over dat u geld moet betalen.

Door ingrijpen van de nieuwe regering zijn er een aantal veranderingen en wijzigingen die betrekking kunnen hebben op uw belasting aangifte over 2012. Wat is er veranderd in 2013? De volgende zaken bevatten wijzigingen die u zeker moet nazoeken: belastingtarieven, bedragen heffingskortingen, heffingskortingen, (Hypotheek)renteaftrek, studiekosten, Specifieke zorgkosten, AOW-leeftijd is verhoogd, levensloopregeling, Lening startende ondernemers, vrijstellingen voor aantal beleggingen vervallen, bijtelling priv├ęgebruik auto, Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, heffingsrente wordt belastingrente.

Belasting aangifte 2012 aftrekposten.
U kunt voordelen vinden in het doen van de aangifte. Dit zijn de zogenaamde aftrekposten die verminderd worden op uw inkomen waardoor u minder belasting hoeft te betalen. U kunt de aftrekposten vinden in de hypotheekrente aftrek. hypotheek rente over de eigenwoningschuld, eenmalige financieringskosten periodieke betalingen voor de rechten van erfpacht en opstal of beklemming.

Ziektekosten zoals genees en heelhulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel zijn aftrekbaar. Maar ook vervoer naar ziekenhuis of huisarts, dieet, kleding en beddengoed, gezinshulp en reiskosten ziekenbezoek. Openbaar vervoer is aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden.
Giften zoals de gewone of de periodieke giften kunnen aftrekbaar zijn. Hier zijn ook voorwaarden aan verboden. Lijfrente: de premies die u hebt betaald voor een lijfrenteproduct mag u aftrekken bij uw aangifte.

Belasting aangifte 2012 PGB / Inkomstenbelasting aangifte persoonsgebonden budget.
Het Pgb / persoonsgebonden budget is bestemd voor het inkopen van zorg en wordt daarom ook niet als inkomen meegeteld. Het Pgb heeft geen invloed op een eventuele uitkering. Het PGB hoeft u ook niet bij de belastingdienst op te geven als inkomen. Alleen de ontvanger die de zorg verleend moet het opgeven bij de belasting aangifte 2012.

Wenst u meer informatie over bijvoorbeeld: aftrekposten jongeren, bijstand, WAO, afkoop pensioen, digid, box, vennootschapsbelasting, jaaropgave, loonheffing, ib, c-biljet, tj, aandelen over buitenlandse spaarrekeningen. Leest u dan gerust op http://belasting.plazilla.com/

Wednesday 27 February 15:40

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.