Belastingaangifte 2013, aangifte inkomstenbelasting 2012. Belastingaangifte 2013 programma download, aftrekposten en tips.

Door Fromagi gepubliceerd op Sunday 19 May 13:31

Belastingaangifte doen over 2013 Informatie over aangifte inkomstenbelasting; Aftrekposten, Kinderopvangtoeslag, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Levensloopverlof, Ouderschapsverlof, Ziektekosten, Pgb, Giften, Alimentatie en meer.

In het jaar 2013 doe je aangifte over het belastingjaar 2012. De eerste maanden in 2013. De belastingdienst noemt het de drukte maand van het jaar. Niet vreemd, aangezien iedereen voor 1 april zijn of haar aangifte voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet indienen. De meeste Nederlanders gaan in Maart nog even snel alles invullen. Ze downloaden het programma om hun aangifte inkomsten belasting en vullen het snel ihttp://plzcdn.com/ZillaIMG/9c4c8539e8084d2c31b51d3b6efc410d.jpgn. Andere laten een belastingadviseur of andere professionele belasting hulp zoals een specialist komen om uitgebreid naar alles te kijken. Voor mensen die hier niet goed in zijn of het helemaal niks vinden een ideale oplossing. Je moet er wel bij stilstaan dat het toch wel wat gaat kosten. Als je de belastingaangifte 2012 zelf wilt gaan doen, dan heb je allereerst je persoonlijke DigiD code nodig. Met je DigiD kun je eigen identiteit verifiëren. Het is dus een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor het doen van de aangifte heb je veel financiële informatie nodig. Natuurlijk moet je eerst je persoonlijke gegevens invullen als naam en adres. Vervolgens is het ook van belang of je een geregistreerd partner of echtgenoot hebt. Verder heb je nodig: -Voorlopige aanslagen/teruggave van 2012, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2012, huur toeslag 2012 of zorgtoeslag 2012. Informatie met betrekken tot inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke), een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden.

Ook moet u andere inkomsten opgeven behalve werk uit loondienst. Werk vanuit een PGB, (persoonsgebonden budget) Levensloop verlof, Ouderschapsverlof en Alimentatie geld.
Dit vult u in het aangifte inkomsten belasting formulier in onder Box 1, inkomsten uit overige werkzaamheden.
De belastingdienst wilt verder weten of u over een eigen woning beschikt, een tweede woning zoals een vakantiehuis of Monumentenpand heeft.
Overige bezittingen en schulden zijn uw spaartegoeden, saldo op uw spaarrekening, Effecten en andere beleggingen.

Wat valt er bij de belastingaangifte allemaal onder Box 1.
Loon uit loondienst, loon uit ziektewet uitkeringen, fooien, uitkeringen zoals het Uwv, uw AOW, het pensioen, lijfrente, WAO, WIA, WW, ANW, bijstand. Reis aftrek openbaar vervoer, uw eigen woning indien hoofdverblijf, uitkeringen uit het buitenland, vrijgestelde inkomens als werknemer bij een internationale organisatie als de EU, de VN of de NAVO. Onder het kopje 'andere inkomsten' vallen: Alimentatie of afkoopsommen daarvan, periodieke uitkeringen zoals een bijdrage voor een premiekoopwoning, inkomsten uit overige werk zoals freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter, rente over de periode voor 2001, of een teruggekregen bedrag of vergoeding dat in een eerdere aangifte al is afgetrokken.

Onder box 2 valt het aanmerkelijk belang. Wanneer heb je een aanmerkelijk belang? Als je eventueel met uw fiscale partner direct of indirect minimaal 5% had van aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of het stemrecht. Heb je dit aanmerkelijke belang, dan moet je de naam en omschrijving invullen van de Vennootschap samen met de regulieren en aftrekbare kosten. Ook niet vergeten om de overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs bij verkoop en dergelijke in te vullen. De vervreemdingsvoordelen worden dan vanzelf berekend. Dit resulteert ook in het 'voordeel uit aanmerkelijk belang'.

In box 3 onder sparen en beleggen komen uw bezittingen zoals beleggingen, spaargeld of een tweede woning aan de orde. Ook is het van belang of uw bezittingen in totaal meer waard zijn dan 20.785 euro. Ook is het van belang of je minderjarige kinderen, beleggingen in durfkapitaal, andere beleggingen, niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen of andere vorderingen heeft. Ook schulden / negatief saldo moeten worden doorgegeven. Hierbij speelt een rekening in het buitenland ook mee.

Vrijstellingen en verminderingen; U komt hiervoor in aanmerking als u in het buitenland verzekerd bent voor de sociale zekerheid of aftrek heeft om dubbele belasting te voorkomen. Bijzondere situaties zijn afgezonderd particulier vermogen als trust of particuliere fondsen. Revisie rente over afkoop, lijfrente regelingen, pensioen of stamrecht.

Dan de positieve kant van de belasting aangifte 2012, de aftrekposten van 2012.
- De Ziektekosten - zorgkosten
Als u in 2012 een groot bedrag aan ziektekosten heeft betaald en werd dit niet vergoed door uw
verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.
- Scholingskosten / studiekosten wanneer u meer dan 500 euro hier aan uitgegeven hebt.
- Alimentatie
- Lijfrente premies
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Giften (deze moeten wel meer zijn dan 60 euro in totaal)
- Levensonderhoud minderjarige kinderen (jonger dan 30 jaar) wanneer u meer dan 408 euro per kwartaal uitgeeft.

Dus wanneer u aangifte gaat doen over uw inkomsten belasting dan zou ik zeker klaar leggen indien mogelijk;

Het aangifte formulier van vorig jaar (2012)
De jaaropgave van de werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie
De WOZ-waarde van uw woning
De jaaropgave over de stand van uw hypotheek
Een overzicht met het saldo van al uw rekeningen, afkomstig van de bank(en)
Een overzicht met uw lijfrente

Het download programma om aangifte te doen over uw belastinggegevens van het jaar 2012: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/ib2011_win_setup.exe (dit is voor een pc met Windows)

Wat als u geen belasting aangifte doet?
Of wat als u een fout gemaakt heeft bij het invullen van de belastingaangifte?

Dit kan namelijk altijd gebeuren. Echter zou ik wel goed oppassen. De boetes zijn namelijk vanaf 2012 flink verhoogd. In plaats van 1500 euro kan de boete nu oplopen naar 4.920 euro. Wel moet u dan bewust de boel verkeerd invullen. Maar goed, wanneer is het opzettelijk? Ik ben zelf nooit zo goed met alle regeltjes. Het ene moet je daar invullen, het andere is weer een uitzondering en hoort ergens anders. Ik denk dat de overheid niet kan verwachten dat iedereen dit zelf zonder fouten kan doen. En als ze helemaal zeker willen zijn, dan vind ik dat ze gratis mensen van de belastingdienst moeten laten rondgaan om de mensen te helpen!

Overige tips:
U kunt ook iemand anders uw belastingaangifte laten doen, wel moet u deze persoon dan machtigen middel DigiD. Wilt u dat er al gegeven over u door de belastingdienst ingevuld staan, moet u wachten tot 1 maart met downloaden. Als je jonger was dan 29 en je had een vakantie baan of bijbaan, dan kun je middels het bekende t-biljet belasting terug vragen. Veel jongeren weten dit niet en lopen hierdoor vaak veel geld mis. Je kunt de belasting terugvragen van 5 jaar geleden.. Dus niet alleen over 2011, maar ook over de jaren 2010, 2009 en 2008. Dit kun je ook digitaal doen. Meer informatie over het T-biljet vind je op http://www.tbiljetje.nl 

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het is het laatste wat ik doe en dan helpt mijn accountant ook nog. Duim Taco
Hele handige info. Duim
altijd zo´n gedoe ! hele goede info hoor
Ja hij komt weer ik wordt er niet vrolijk van.

Pork geeft de DUIM.
FAN is hij al.

DRIMPELS.
Vrolijk zeker niet!