Waarom ik een keiharde atheïst ben

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Saturday 26 January 19:21

 

Het kan raar lopen hier op Plazilla. Het ene moment lees je een artikel over de filosoof Nietzsche, en en een moment later raak je onder datzelfde artikel verwikkeld in een discussie die toch ooit eens plaats moest vinden met de plaatselijke propaganda-brigade van de wedergeboren christenen. Een artikel om de ontstane discussie een passend gevolg te geven, want ik was juist zo lekker op gang gekomen...

Keiharde atheïst
Bij veel Plazillianen is het inmiddels wel bekend dat ik een keiharde atheïst ben. Oftewel: iemand die het bestaan van een god resoluut afwijst. En dat is bepaald niet zonder redenen…

Laat ik beginnen met het feit dat ik God nog nooit ergens op straat ben tegengekomen, noch heb ik ooit in het nieuws vernomen dat Hij (die idiote hoofdletter die de Nederlandse spelling voorschrijft bij zowel het persoonlijk als het bezittelijk voornaamwoord als er naar God wordt verwezen mag ook wel eens worden afgeschaft) ergens een praatje aan het maken was met iemand in de kroeg onder het genot van een biertje. Kortom: er zijn geen enkele heldere bewijzen gevonden dat er daadwerkelijk een God bestaat, laat staan eentje die over de aarde heerst alsof het één groot marionettentheater is. De enige ‘bewijzen‘ die gelovigen eventueel aandragen, zijn visioenen van mensen die we vandaag de dag een grondige medicatie voorschrijven (de eer van die laatste schitterende uitspraak komt overigens toe aan mijn aanstaande vrouw, die daarmee een voldongen feit benoemt).

Het is ronduit onthutsend om te zien hoeveel mensen zich vandaag de dag nog altijd laten hersenspoelen door religieuze propagandisten, die de destructieve principes van hun religie aangrijpen om gewelddadige acties te rechtvaardigen. In extreme mate leidt dit tot zelfmoordaanslagen, zoals in het midden-oosten van tegenwoordig een doodnormaal en dagelijks verschijnsel is geworden. God is groot, Allahoe akbar -BOEM!- en huppa, daar gaan weer een stuk of 20 mensenlevens verloren ten gevolge van totaal ontspoorde gelovigen.

Laten we echter vooral niet vergeten: de gewelddadige rol van de radicale islam tegenwoordig is niets meer dan de gewelddadige rol die grote delen van het christendom vroeger speelden. Wat te denken van de kruistochten, de heksenjachten, de Spaanse Inquisitie (die wellicht een bron van inspiratie is geweest voor latere bloedige politiediensten als de NKVD en de Gestapo) en de algemene vervolging van alles en iedereen die zich weigerde te onderwerpen aan de dictatoriale dogma’s van het christendom van die tijd? Dientengevolge hebben de wetenschappelijke ontwikkelingen, die meer dan eens lijnrecht indruisden tegen het christelijke geloof, de nodige stagnatie opgelopen. Denk je eens in hoeveel verder we tegenwoordig zouden zijn, als al die vrouwen die kennis hadden van geneeskrachtige kruiden vroeger niet voor heksen zouden zijn aangezien en dus niet botweg op de brandstapel werden gegooid.

Discussie
Wanneer ik een discussie aanga met een gelovige, dan stel ik steevast de vraag "als God alles geschapen heeft, wie heeft God dan geschapen?" Nog nooit heb ik ook maar één fatsoenlijk antwoord op die vraag gekregen. De antwoorden die ik krijg komen altijd neer op "dat weet ik niet" of "dat gaat mijn verstand te boven", en gaan vaak gepaard met het ophalen van de schouders. Het is haast alsof er een taboe rust onder gelovigen om zo ver te denken. Klaarblijkelijk is het voor bepaalde religieuze mensen in zekere zin nog altijd griezelig om zich te realiseren dat de aarde toch echt rond is en niet plat… In de tijd dat die opvatting leefde, was het immers ook taboe om ook maar zo’n theorie aan te dragen.

God is liefde?
Ook zoiets waar ik gelovigen graag naar vraag: als God het daadwerkelijk zo goed met ons voor heeft, vanwaar dan alle ellende op deze wereld? Moorden, ziektes, honger, dorst, en ga zo maar het rijtje af? Ook dan, zo heb ik ervaren, is er een arsenaal zwakke standaard antwoorden die gelovigen beschikbaar hebben, zoals dat de mens 'zondig' is, en zich op deze aardkloot moet bewijzen tegenover God om Zijn (wat is die hoofdletter irritant!) vergiffenis te krijgen. Gaan we terug naar de oorsprong van ons bestaan hier, dan is dat volgens veel gelovigen het gevolg van het Adam en Eva-verhaal. Daardoor zijn wij ook 'zondig'. Neem me nou niet kwalijk, maar volgens mij is eenieder verantwoordelijk voor z’n eigen gedrag. En dan zou ik moeten boeten voor iets dat een ander geflikt heeft? Goh, wat is dat rechtvaardig en goed!

 

Volgens het boekje
Het is ronduit schokkend om te moeten constateren dat er mensen zijn die klakkeloos alles dat de Bijbel of de Koran voorschrijft aannemen. Alles dat het boekje voorschrijft, moet en zal worden opgevolgd, ten koste van wat dan ook. Immers, het is God’s wil. Uiteraard reppen deze mensen met geen woord over het feit dat de Bijbel door gewone mensen is geschreven, en niet door een hogere macht. Waar kennen we dat klakkeloze aannemen ook alweer van… Waren het niet een zekere Jozef Stalin en een zekere Adolf Hitler die eveneens nastreefden om een maatschappij te kneden waarin alles dat zij zeiden voor zoete koek werd geslikt? En hoeveel miljoen mensenlevens heeft dat ook alweer gekost? Er zijn kennelijk mensen die serieus niéts, maar dan ook niéts leren van datgene dat er van de geschiedenis geleerd kan worden.

Georganiseerde religie is een machtsinstrument
Velen -waaronder ook niet-gelovigen- zijn de mening toegedaan dat religie in essentie niet slecht is, maar dat het wordt misbruikt. Daar kan ik niet in meegaan, aangezien er in heilige geschriften zoals de Bijbel en de Koran toch duidelijk korte metten wordt gemaakt met ongelovigen. Die moeten domweg worden bekeerd, en zij die dat niet doen, wacht de hel. Dáár, bij zulke teksten, ligt de kiem voor haatzaaierij, dood en verderf. En er wordt gewoon overheen gekeken, en gewezen op de positieve zaken zoals liefde en naastenliefde die worden voorgeschreven. Maar… Het belangrijkste van alles is toch wel totale onderwerping aan God’s wil. En dus: liefde is belangrijk, komma, op voorwaarde dat zij die het krijgen ook in God geloven. Immers, ongelovigen tellen niet mee.

Iedere vorm van georganiseerde religie is louter bedoeld om zieltjes te winnen en te verzamelen ter bewerkstelliging van een bepaalde machtspositie. Daartoe draagt men het liefst de eigen denkwijzen op aan zij die deze nog niet als algemeen maatschappelijk geldend hebben geaccepteerd. In onze westerse samenleving krijgt religie gelukkig de kans niet meer om een machtspositie te verwerven – alhoewel ik me grote zorgen maak om de radicale ontwikkelingen aan islamitische zijde, en misschien nog wel meer om de ruimte die daartoe wordt gegeven. Langzaam maar zeker wordt de vrijheid door een alsmaar groeiende groep extremistische gelovigen aangegrepen om andermans vrijheid te ontnemen. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze vrijheid. Willen we daadwerkelijk weer terug naar de middeleeuwen? Willen we leven in een religieuze dictatuur als Iran, waar je de doodstraf kunt krijgen als je een biertje drinkt?

Angst
In het bijzonder wordt angst vaak door religieuze leiders aangegrepen om mensen te bekeren: "wees vroom, anders kom je in de hel". Oftewel: "doe wat je religie je voorschrijft, anders loopt het slecht met je af". Ook dat kennen we van het communisme en het nationaalsocialisme. Immers, indien je je niet volledig aan het systeem onderwierp, dan stond je een hoop ellende te wachten in gevangenissen of concentratiekampen.

Ongelovigen hebben geen moraal?


Ik ben er door een volslagen krankzinnige gelovige wel eens van beschuldigd "geen moraal" te hebben omdat ik een atheïst ben. Immers, "hoe moet ik zonder religie weten wat goed is?". Welnu, het antwoord is simpel: ik heb geen religie nodig om een fatsoenlijk mens te zijn. Ik heb geen boekje nodig waarin staat wat goed en slecht is. Ik heb niemand nodig die tegen mij preekt over hoe ik zou moeten leven. Dat bepaal ik allemaal zelf. Ik counter dan ook maar wat graag met de wedervraag hoe diegene als gelovige dan zou leven op het moment dat God juist zou willen dat er kwaad geschiedt. Immers, veel gelovigen hebben overduidelijk al moeite genoeg met het leven als een goed mens met een God die verondersteld wordt het goede voor te schrijven. Ondertussen kan ik als atheïst wijzen op het feit dat ik nog nooit een moord heb gepleegd – laat staan omdat een ander zich niet in mijn mening kon vinden…

Waar ik concreet iets tegen heb
Om onduidelijkheden te voorkomen: ik heb iets tegen iedere vorm van georganiseerde religie, en wel om de redenen die ik in dit artikel heb omschreven. Met gelovigen die hun levensovertuiging niet aan anderen opdringen heb ik niets meer dan een (groot) meningsverschil, waar verder helemaal niets mis mee is. Je zult mij ook nooit mijn eigen levensovertuiging aan een ander op zien leggen.

Tot slot
Persoonlijk zou ik een religie-vrije wereld ideaal vinden, maar tegelijkertijd ben ik realistisch genoeg om in te zien dat dat niet mogelijk is. Bovendien zou ik anderen de vrijheid niet willen ontnemen om te geloven waarin ze willen geloven, vooropgesteld dat ze andermans levensbeschouwelijke opvattingen op hun beurt respecteren. Lang leve het atheïsme!

 


< vorige artikel: Top 10 grootste steden van de Verenigde Staten van Amerika

Reacties (43) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lachten zonder t :)
Helemaal eens met dit artikel. Moest ook erg lachten om de opmerking van jouw (aanstaande?) vrouw, echt een goede!
Vind het een uitstekend stuk en eigenlijk zeg je precies wat ik er ook van vind. Alleen weet jij het perfect te onderbouwen en uit te leggen.
Je hebt het in ieder geval heerlijk duidelijk uiteen gezet. In mijn artikelen over het christendom, kan je lezen waarom ik geloof en hoe het mijs inziens met bepaalde zaken zit.
Een christen moord niet en roept niet op tot haat en geweld. Mensen die dat wel doen, zijn geen christenen, al noemen ze zichzelf misschien wel zo.
Je verdient een dikke duim voor het neerzetten van je open mening. Ik ben het niet helemaal eens met je.
Ik ben niet diep-gelovig maar af en toe zoekend naar 'iets'.
Ik respecteer jouw mening maar zo uitgesproken als jij bent, wil ik niet worden
respectvolle duim
Zo makkelijk kan het zijn, gewoon elkaars opvattingen respecteren zonder de ander jouw levensovertuiging op te dringen. Bedankt voor je reactie!
Zalig artikel! Dikke duim voor deze. Ik heb hier zelfs niks aan toe te voegen.
Respect voor je uitgebreide uiteenzetting!