Opzettelijk geen arbeid verrichten heet ook wel werkweigering. Maar wat kun je doen tegen werkweigering? Welke werkzaamheden dient een werknemer uit te voeren en welke mag hij/zij weigeren? Welke afspraken moet je maken en wat zijn je rechten in geval van werkweigering?

Wanneer is er sprake van werkweigering?

Als je opzettelijk geen arbeid verricht, is er sprake van werkweigering. Werkweigering kan voorkomen als de werkgever iets abnormaals van de werknemer vraagt om uit te voeren, bijvoorbeeld als de werknemer vindt dat desbetreffende werkzaamheden niet (in het arbeidscontract) zijn afgesproken.

Werkweigering komt niet zomaar voor, vaak speelt er al iets langer tussen werkgever en werknemer. De werknemer begint steeds meer op zijn strepen te staan, en dit zet de verhoudingen op scherp. Het opzettelijk weigeren van werk is dan voor de werkgever vaak een reden om degene op staande voet te ontslaan, of om degene niet meer uit te betalen.

Als de werknemer werk weigert uit te voeren, kan zijn/haar uitkering in gevaar komen. Het UWV ziet de meeste vormen van werkweigering namelijk als een verwijtbaar ontslag, oftewel je hebt zelf min of meer ontslag genomen, en komt zo niet in aanmerking voor een WW uitkering of een bijstandsuitkering.

Tijdelijk andere werkzaamheden uitvoeren

Sommige werknemers wordt wel eens gevraagd om tijdelijk bepaalde andere werkzaamheden uit te voeren omdat een collega ziek of zwanger is. Als naar verloop van tijd blijkt dat de zieke collega niet meer terugkomt, kan de werkgever verlangen dat de werknemer desbetreffende werkzaamheden blijft uitvoeren.

Veel werknemers zitten hier niet op te wachten, het valt immers buiten het contractuele takenpakket. De werknemer kan dan besluiten tot werkweigering, met vaak ontslag door werkweigering als gevolg. Maar sta je als werknemer eigenlijk niet in je recht om deze werkzaamheden te weigeren? Of staat de werkgever in zijn recht?

Ontslag aanvechten bij werkweigering

Als je als werknemer door je werkgever ontslagen wordt op basis van werkweigering, en je van mening bent dat je onterecht ontslagen bent, is het verstandig om dit aan te vechten. Je dient dan je ontslag aan te vechten bij een kantonrechter. De kantonrechter zal een uitspraak doen over het ontslag en of de redenen voor ontslag wel juist en terecht waren.

Werkgevers zullen een gang naar de kantonrechter proberen te voorkomen. Werkgevers kunnen daarom beter eerst juridisch goed uitzoeken welke ontslag redenen gebruikt mogen worden, voordat ze tot ontslag overgaan. Met een juridisch adviseur in de hand die gespecialiseerd is in het ontslag, kun je bepalen op basis van welke ontslagredenen je de werknemer naar huis kunt sturen. Dit zorgt voor minder stress, maar ook tot minder nare conflict situaties. Bovendien kan je in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. Het kan financieel erg aantrekkelijk zijn een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk te ontvangen van jouw werkgever.

Loondoorbetaling

Als een werknemer zijn /haar ontslag aanvecht, is het gebruikelijk dat er ook een verzoek tot loondoorbetaling bij de kantonrechter wordt ingediend. Dit doet de werknemer omdat hij/zij geen inkomsten meer heeft, en dus niet kan voorzien in zijn/haar levensbehoefte. De kantonrechter dient hier ook zijn goedkeuring over uit te spreken, en in geval van afwijzing dient de werknemer dit aan te kaarten bij het hof.

Als het verzoek ook hier wordt afgewezen, kan de werknemer beter op zoek gaan naar een nieuwe baan. De werkgever heeft na de werkweigering van de werknemer op een juiste manier gehandeld en heeft de werknemer met juiste ontslagredenen ontslagen.

Nuon als energieleverancier

Help deze website mogelijk te maken en stap over naar Nuon als energieleverancier.
28/09/2012 12:08

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:27
Duidelijke uitleg